Izbornik

Prihvaćeno Izvješće pravobraniteljice za djecu za 2011. godinu

Prihvaćeno Izvješće pravobraniteljice za djecu za 2011. godinu

naslovnicaZastupnici Hrvatskog sabora jednoglasno su, na sjednici održanoj 25. svibnja 2012., prihvatili Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2011. godinu. Za Izvješće je glasovao 121 zastupnik, nitko nije bio protiv ni suzdržan. Rasprava o Izvješću započela je prethodnog dana te se nastavila sljedeći dan kad je uslijedilo i glasovanje. Na kraju rasprave, u zaključnoj riječi, pravobraniteljica Mila Jelavić pozvala je zastupnike da razmotre njezin prijedlog da se u državnom proračunu izdvoji posebna stavka namijenjena djeci.

 

Proteklih godina u svojim izvješćima ona je redovito pozivala da se ustanovi “dječji proračun”, odnosno da se sredstva namijenjena potrebama djece iskazuju u posebnim stavkama, s kojih će se raspoređivati za sva područja dječjeg života. Na taj način izdvajanja za djecu bit će transparentna, moći će se vidjeti koliko država stvarno ulaže u djecu te će se moći pratiti potrebe i nedostaci, kao i stvarni napredak u pojedinim područjima. To bi bila dobra podloga za bolji položaj djece u Hrvatskoj, rekla je M. Jelavić, pozivajući zastupnike da kod donošenja državnog proračuna, ali i drugih akata, uvijek daju prednost najboljem interesu djece te da takve mjere donose konsenzusom.

Svi klubovi zastupnika koji su sudjelovali u raspravi podržali su Izvješće, dajući mu visoke ocjene, a mnogi su usto pohvalili i rad Ureda pravobraniteljice za djecu, istaknuvši njegovo proaktivno djelovanje i angažiranost. Ocijenili su da Izvješće pruža relevantnu sliku o stanju prava djece, iscrpan pregled brojnih slučajeva i područja kršenja prava djece, ali i smjernice za djelovanje na zaštiti i promicanju dječjih prava. Sudionici u raspravi isticali su i važnost i potrebu zadržavanja samostalnosti i autonomije Ureda pravobraniteljice za djecu, pogotovo s obzirom na ostvarena postignuća. Pritom se čulo i stajalište kako bi ukidanje specijaliziranog pravobranitelja za djecu, predviđeno Zakonom o pučkom pravobranitelju usvojenom krajem prošle godine, ugrozilo dosadašnju razinu zaštite djece kao najranjivije populacije.

Izvješće pravobraniteljice za djecu na 240 stranica daje vjernu sliku o tome kako se i koliko u praksi stvarno štite dječja prava u Hrvatskoj, kako u stvarnosti funkcioniraju mehanizmi zaštite prava djece i koliko se nacionalni planovi i strategije doista prenose u život. U 2011. godini u Uredu pravobraniteljice za djecu otvoreno je 2259 novih predmeta, od kojih su 1054 bile prijave povreda pojedinačnih prava djece (kojima je obuhvaćeno ukupno 1616 djece), a 1205 opće inicijative Ureda.

Prema pristiglim prijavama i drugim izvorima proizlazi da su najslabija mjesta u zaštiti djece konfliktni obiteljski odnosi, u kojima se manipulacija djecom često koristi kao sredstvo obračuna među roditeljima, te nasilje nad djecom i među djecom, jer država još uvijek nema učinkovite mehanizme kojima bi spriječila takva kršenja dječjih prava. Najveći broj prijava pravobraniteljici za djecu tiču se upravo ovih problema pa se, primjerice, 306 prijava odnosi na prava djece na roditeljsku skrb, a 215 prijava na nasilje nad djecom. Na trećem mjestu po brojnosti su prijave kršenja obrazovnih prava, kojih je bilo čak 159, pri čemu se najčešće krše prava na jednaku dostupnost kvalitetnog odgoja i obrazovanja, što posebno pogađa djecu s teškoćama u razvoju.

U Izvješću su opisane brojne druge aktivnosti Ureda, od sudjelovanja u izradi zakona i drugih propisa koji se tiču prava djece, obilazaka ustanova u kojima djeca borave i susreta s djecom, do suradnje s institucijama, udrugama i međunarodnim tijelima. U njemu se ističu i ostvarena poboljšanja u poštovanju i zaštiti dječjih prava, no naglasak je, dakako, na opisu slabih mjesta u sustavu i ukazivanju na nužna poboljšanja.

Izvješće i Sažetak izvješća dostupni su na www.dijete hr u rubrici Izvješća o radu Pravobranitelja za djecu.