Izbornik

Prihvaćeno Izvješće pravobraniteljice za djecu za 2012.

Prihvaćeno Izvješće pravobraniteljice za djecu za 2012.

izvjesce2012Rasprava o Izvješću o radu pravobraniteljice za djecu za 2012. godinu u Hrvatskome saboru održana je 17. listopada 2013., a 18. listopada zastupnici su ga jednoglasno prihvatili. Za Izvješće je glasovalo 120 zastupnika.

 

U 2012. godini pravobraniteljica za djecu primila je 1228 prijava povreda pojedinačnih prava djece, kojima je bilo obuhvaćeno ukupno 1825 djece. Osim toga, Ured pravobraniteljice je u prošloj godini radio na još 1253 predmeta koji se odnose na opće inicijative u području praćenja, zaštite i unapređivanja prava djece, kao i na suradnju s institucijama, udrugama i organizacijama u različitim projektima te na druge aktivnosti. Broj novih predmeta, u odnosu na prethodnu 2011. godinu, veći je za 222 ili 10 posto.

Među prijavama ove godine izrazito prednjače prijave kršenja prava djece na život uz roditelje i roditeljsku skrb kojih je bilo čak 403 i njima je bilo obuhvaćeno 569 djece. Sljedeće po brojnosti su prijave povreda prava djece na zaštitu od nasilja i zanemarivanja, kojih je bilo 232 (prijave se odnose na ukupno 396 djece), zatim slijede povrede obrazovnih prava sa 161 prijavom (182  djece), povrede ekonomskih prava s 93 prijave (174 djece), pravosudno-zaštitnih sa 61 prijavom, socijalnih s 42 i ostale.

U izvješću su navedena upozorenja, prijedlozi i preporuke pravobraniteljice za djecu, kojih je u 2012. godini bilo ukupno 51 na općoj razini te prijedlozi izmjena i dopuna različitih propisa, budući da je Ured pravobraniteljice za djecu prošle godine sudjelovao u izradi ukupno 27 propisa. Djelatnici Ureda pravobraniteljice tijekom 2012. godine obišli su ukupno 57 ustanova, organizacija i različitih lokacija na kojima djeca žive ili borave i gdje se organizira skrb o djeci.

Izvješće pruža uvid u sve poslove i aktivnosti pravobraniteljice za djecu, kao i presjek stanja dječjih prava u Hrvatskoj. Cjelovito Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2012. godinu, na 245 stranica te sažetak izvješća dostupni su na www.dijete.hr u rubrici Izvješća/O radu pravobranitelja.