Izbornik

Priopćenje: Pravobraniteljica ne može sudjelovati u razrješavanju štrajka

S obzirom na upite o tome zašto pravobraniteljica za djecu nije sudjelovala na sastanku ministrice obrazovanja i znanosti te predstavnika sindikata u vezi sa štrajkom, moram istaknuti da pravobranitelj za djecu, s obzirom na nadležnosti iz Zakona o pravobranitelju za djecu ne sudjeluje i ne može sudjelovati u razrješavanju situacija bilo kojeg štrajka.

U svakom štrajku koji se ozbiljno odražava na prava djece, uključujemo se davanjem preporuka, odnosno s alatima koji su nam na raspolaganju prema Zakonu. Napominjem da sam svoje stajalište jasno izrazila prethodno upućenim apelima i preporukama da se prednost u nastaloj situaciji mora dati zaštiti interesa djece. Pozvala sam sve odrasle da se dogovore u najkraćem mogućem vremenu kako bi se nastala situacija razriješila na dobrobit djece. Uputila sam preporuke socijalnim partnerima – Vladi RH, ministrici obrazovanja i znanosti i sindikatima – da ulože dodatni napor kako bi se razriješio nastali spor, vratilo povjerenje između njih i ostvarivanju prava djece na obrazovanje dalo prednost.

U vezi s rješavanjem problema i postizanjem socijalnog mira, odnosno dogovora oko pozicija sindikata i Vlade, sugovornici, odnosno socijalni partneri su izvršna vlast, odnosno Vlada RH  i sindikati kao predstavnici zaposlenika. Institucija pravobranitelja za djecu, kao neovisno tijelo, ne može sudjelovati u tome, niti može ponovno uspostaviti narušeni odnos povjerenja među socijalnim partnerima.

Podsjećam da Opći komentar UN-ovog Odbora za prava djeteta (Opći komentar br. 2, st. 25) navodi da nacionalne institucije za ljudska prava neovisno prate pridržava li se država međunarodno preuzetih obveza u ostvarivanju prava djeteta. Stoga je nužno da institucije ostanu u tome potpuno neovisne te da se na njih ne delegiraju obveze vlasti.

Dakle, moje sudjelovanje ne bi imalo realnog utjecaja, a također bi stvaralo krivu sliku o ulozi pravobranitelja u društvu. Nije uloga pravobranitelja nastupati kao dio izvršne vlasti, niti predstavnici vlasti smiju očekivati od pravobranitelja takav angažman, budući da to ozbiljno narušava poziciju neovisnog ombudsmana, odnosno zaštitnika prava djece.

I na kraju, ali ne manje važno, napominjem da sam na današnji dan 20. studenoga – Međunarodni dan prava djeteta, posvećena djeci s kojom zajedno obilježavamo 30. obljetnicu Konvencije o pravima djeteta. Danas smo, zajedno s UNICEF-ovim uredom za Hrvatsku i Savezom društava “Naša djeca” Hrvatske bili domaćini zajedničke sjednice djece i zastupnika u Hrvatskom saboru.

Pravobraniteljica za djecu

Helenca Pirnat Dragičević