Izbornik

Priopćenje pravobraniteljice povodom najavljenog prosvjeda „za normalan život“ u Međimurju

Slijedom medijskih natpisa o mogućem održavanju prosvjeda „Za normalan život“ najavljenog za 1. lipnja 2019. u Međimurju, pravobraniteljica za djecu izražava zabrinutost i ocjenjuje prosvjed usmjeren protiv dijela građana, pripadnika romske nacionalne manjine, neprihvatljivim. Iz medijskih natpisa moguće je pretpostaviti kako je prosvjed reakcija na sigurnosni problem u Međimurju kao posljedica kriminogenog i asocijalnog ponašanja romskih pojedinaca. Predlažemo da se nastojanja za unapređenje stanja sigurnosti na području Međimurske županije usmjere na razvijanje kvalitetne i učinkovite komunikacije između romske zajednice i institucija države i županije, razvijajući pritom toleranciju, razumijevanje i međusobno uvažavanje mišljenja.

Apeliramo na nadležne institucije da spriječe svaku aktivnost koja izravno ili neizravno može ugroziti sigurnost djece te njihovo pravo na dostojanstvo, integritet i osobnost. Prosvjed „protiv Roma“ zacijelo će ostaviti negativan trag na djecu pripadnike romske nacionalne manjine, pojačati će osjećaj straha i nesigurnosti te razviti osjećaj nepoželjnosti u sredini u kojoj žive. Razlikovanje romske djece od druge djece u Međimurju ne pridonosi njihovoj integraciji, već dapače, na ovaj način, kod njih može izazvati osjećaj manje vrijednosti. Označavanje cijele romske zajednice kao neprihvatljive i one uz koje je život „ne-normalan“ te prihvaćanje aktivnosti usmjerenih izravno protiv Roma, doprinosi njihovoj diskriminaciji i društvenoj stigmatizaciji.

Ovim putem željeli bismo još jednom podsjetiti na preporuke Odbora za prava djeteta gdje Odbor, temeljem članka 2. Konvencije o pravima djeteta, preporuča Republici Hrvatskoj da svoj djeci, s posebnim naglaskom na romsku djecu, osigura uživanje jednakih prava – bez diskriminacije. Nadalje, Odbor preporuča poduzimanje pojačanih napora u osiguravanju učinkovitog ukidanja svih oblika diskriminacije prema djeci putem, između ostaloga, programa za podizanje svijesti i međukulturnog i međureligijskog dijaloga, osobito na razini zajednice i u školama.

Stoga smo od Policijske uprave Međimurske i Međimurske županije zatražili izvješće o relevantnim činjenicama i poduzetim aktivnostima u vezi stanja sigurnosti u Međimurskoj županiji, procjeni rizika te planu zaštite djece za vrijeme prosvjeda kao i planu za rješavanje možebitnih građanskih nemira izazvanih prosvjednim skupom. U slučaju odobravanja i održavanja skupa, preporučili smo da se posebna pažnja usmjeri na zaštitu djece te da se spriječi zlouporaba djece i govor mržnje.