Izbornik

Priopćenje pravobraniteljice za djecu

Priopćenje pravobraniteljice za djecu

logo 1

U povodu javnog predstavljanja Radne skupine Ministarstva socijalne politike i mladih, na kojem je tajnica skupine Ljubica Matijević Vrsaljko izvijestila da je pravobraniteljica Ivana Milas Klarić odbila sudjelovati u navedenoj radnoj skupini, pravobraniteljica daje sljedeće priopćenje:

Točno je da se pravobraniteljica za djecu zahvalila na pozivu da formalno imenuje svojeg predstavnika u Radnoj skupini za analizu i ocjenu dosadašnjih učinaka i iskustava u primjeni Obiteljskog zakona iz 2015. godine, što je i obrazložila. To, međutim, ne znači da je odbila surađivati s tom Radnom skupinom i sudjelovati sa svojim prijedlozima.
Naime pravobraniteljica za djecu nije sklona formalno sudjelovati u radu radnih tijela izvršne vlasti, smatrajući važnim da, kao nezavisno tijelo za zaštitu prava djece, očuva samostalnost u svojem radu i postupanju. Razlog za to, među ostalim, nalazimo i u odredbi Općeg komentara br. 2, stavak 25. Odbora za prava djeteta UN-a, prema kojoj nacionalne institucije za ljudska prava neovisno prate pridržava li se država međunarodno preuzetih obaveza u ostvarivanju prava djeteta. Stoga je nužno da institucije ostanu potpuno slobodne u određivanju vlastitih prioriteta i utvrđuju vlastite aktivnosti te da se na njih ne delegiraju obveze vlasti.
Pravobraniteljica je u svojem odgovoru Ministarstvu socijalne politike i mladih istaknula kako je spremna odgovoriti na sve upite koji se Radnoj skupini pokažu relevantni u području zaštite prava djece te je zamolila da je Radna skupina, radi praćenja, obavještava o svojim aktivnostima. U skladu s time, na zatim primljenu zamolbu Ministarstva socijalne politike i mladih za sudjelovanjem u stručnoj raspravi o iskustvima u dosadašnjoj primjeni Obiteljskog zakona iz 2015., pravobraniteljica je poslala odgovor 18. ožujka 2016. Dakle, nije točno da je pravobraniteljica za djecu odbila uputiti svoje prijedloge i mišljenja, kako je objavljeno u nekim medijima.

Pravobraniteljica za djecu
Ivana Milas Klarić

 

U prilogu su dopisi koje je, u vezi s pozivom Ministarstva socijalne politike i mladih, pravobraniteljica Ivana Milas Klarić uputila ministarstvu i tajnici radne skupine.