Izbornik

Projekt “Humano obrazovanje – odgovorno društvo”

Projekt “Humano obrazovanje – odgovorno društvo”

Na poziv Lezbijske organizacije Rijeka LORI, u uredu pravobraniteljice za djecu u Rijeci 13. veljače 2010. sastale su se koordinatorica udruge LORI Danijela Almesberger, koordinatorica projektnih aktivnosti i administratorica Centra za ženske studije pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci Ana Ajduković, savjetnice pučke pravobraniteljice Dijana Kesonja i Iva Sišul Brdar te savjetnice pravobraniteljice za djecu Ana Albrecht Čekada i Danijela Žagar.

Lezbijska organizacija Rijeka LORI s partnerima Centrom za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, udrugom za ljudska prava i građansku participaciju “PaRiter” te udrugom SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, provodi projekt “Humano obrazovanje – odgovorno društvo”, koji financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. 

Jedna od aktivnosti projekta je kreiranje kolegija “Rod, seksualnost, identiteti – od opresije do ravnopravnosti” na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci po modelu društveno korisnog učenja. Program društveno korisnog učenja podrazumijeva uključivanje studenata Sveučilišta u Rijeci (putem mentorskih programa) u rad organizacija civilnog društva za vrijeme pohađanja kolegija. Studenti na taj način imaju mogućnost steći praktična iskustva tijekom studiranja te uključiti se u izravne aktivnosti za rješavanje potreba lokalne zajednice. Više informacija o projektu dostupno je na http://www.hood.hr.

U okviru mentorskog programa u udruzi LORI (od studenog 2019. do siječnja 2020.) studenti su se upoznali s problematikom homofobije i transfobije u sustavu obrazovanja te nasilja nad LGBTIQ učenicima u školama u Hrvatskoj.

Jedan od njihovih zadataka je predstaviti ovu problematiku uredima pučke pravobraniteljice i pravobraniteljice za djecu u Rijeci, kao relevantnim institucijama u području zaštite ljudskih prava. Pored predstavljanja problematike, cilj susreta bio je i da se studenti upoznaju s uvidima ureda u ovom području zaštite ljudskih, odnosno dječjih prava.

U sklopu toga projekta, studentice Tonka Mršić i Tea Staničić predstavile su problem homofobičnog i transfobičnog nasilja u školama, statističke podatke, oblike nasilja i utjecaj nasilja na mlade ljude i učenike. Istom prilikom studentice su se upoznale s nadležnostima ureda pučke pravobraniteljice i pravobraniteljice za djecu, s radom područnih ureda pravobranitelja u Rijeci te slučajevima i područjima djelovanja ovih ureda za zaštitu ljudskih prava.

Prilika je to bila i za razmatranje daljnje suradnje i razmjenu informacija radi razvijanja svijesti u lokalnoj zajednici i osiguranja podrške osobama koje su doživjele nasilje te informiranja i educiranja o ovoj temi, s ciljem stvaranja sigurnog okružja uz poštovanje ljudskih prava.

Udruga LORI osnovana je 2000. Cilj udruge je informiranje i senzibiliziranje javnosti za prihvaćanje pripadnika seksualnih i rodnih manjina (lezbijke, gej muškarci, biseksualne, transrodne, transeksualne, interseksualne i queer osobe – LGBTIQ), uklanjanje predrasuda i homo/bi/transfobije, ukidanje diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije, rodnog/spolnog identiteta i/ili rodnog izražavanja te ostvarenje stvarne jednakosti pred zakonom.