Izbornik

Projekt “Neprekinute veze” – edukacija o pravima djece čiji su roditelji u zatvoru

Projekt “Neprekinute veze” – edukacija o pravima djece čiji su roditelji u zatvoru

U okviru projekta “Neprekinute veze”, a u organizaciji Udruge RODA, UNICEF-ovog ureda za Hrvatsku i Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, u prostorima Udruge RODA nastavljen je 25. i 26. ožujka 2019. edukacijski ciklus za osoblje pravosudne policije i osoblje tretmana. Zamjenica pravobraniteljice za djecu psihologinja Maja Gabelica Šupljika govorila je o pravnim mehanizmima zaštite dobrobiti djece, o pravima i potrebama djece čiji su roditelji u zatvoru, o prijavama i radu Pravobranitelja za djecu u zaštiti, praćenju i promicanju prava ove skupine djece, kao i o tome tko je sve odgovoran za najbolji interes djeteta u ovoj ranjivoj obiteljskoj situaciji. Također je prikazala dobre prakse u vezi sa zaštitom prava ove skupine djece u zemljama Europe. Sudionicima edukacije predstavila je sadržaj Preporuke Odbora ministara Vijeća Europe o djeci zatvorenika, donesene 2018. godine.