Izbornik

Projekt “Osnaživanje obitelji i djece s teškoćama u razvoju”

Projekt “Osnaživanje obitelji i djece s teškoćama u razvoju”

HSUDCPHrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize predstavio je 17. rujna 2014. u Zagrebu projekt “Osnaživanje obitelji i djece s teškoćama u razvoju” koji od lipnja ove godine provodi zajedno s partnerskim organizacijama: Centrom za rehabilitaciju Zagreb – podružnica Sloboština, Udrugom osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije, Udrugom tjelesnih invalida Bjelovar i Udrugom invalida Križevci.

 

Na prvoj konferenciji projekta predstavljene su projektne aktivnosti i predstavljeni su projektni partneri sa svojim ulogama i obvezama. Opći je cilj projekta razvijati socijalne usluge u trima županijama – Sisačko-moslavačkoj, Bjelovarsko-bilogorskoj i Koprivničko-križevačkoj – te na taj način djelovati na prevenciji institucionalizacije djece s teškoćama u razvoju. Projekt se provodi uz podršku Europske unije, u sklopu IPA IV. komponente “Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.”

Na konferenciji je sudjelovala i savjetnica pravobraniteljice za djecu Ivona Salaj.