Izbornik

Prvi hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih

Prvi hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih

U organizaciji Hrvatskog društva za mentalno zdravlje djece i mladih Hrvatskog liječničkog zbora, KBC-a Osijek, KBC-a Split, Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež u Zagrebu, Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba i Ministarstva zdravstva, u Zagrebu je 28. i 29. listopada 2016. održan Prvi hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem. Kongres je namijenjen svim stručnjacima mentalnog zdravlja koji rade s djecom i mladima – liječnicima, psiholozima, socijalnim radnicima i socijalnim pedagozima, edukacijskom rehabilitatorima, logopedima i drugima.

Sudionike skupa pozdravili su zamjenik i pomoćnica ministra zdravstva, predstavnik Hrvatskog liječničkog zbora te predstavnik Grada Zagreba.

U dvodnevnom bogatom programu sudjelovao je velik broj međunarodnih i domaćih izlagača – dječjih psihijatara i drugih stručnjaka koji su održali predavanja o najnovijim istraživanjima i praksi u brizi za mentalno zdravlje djece i mladih. Među brojnim stručnjacima predavanja su održali i prof. Norbert Skokauskas, predstavnik za dječju i adolescentnu psihijatriju u Svjetskom udruženju psihijatara, dr. Milica Pejović Milovančević iz Europskog udruženja dječjih i adolescentnih psihijatara, dr. sc. Branka Rešetar s Pravnog fakulteta u Osijeku te dr. sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece. Na skupu su izlagali stručnjaci iz Slovenije, Švicarske, Njemačke, Engleske, Italije, Norveške, Irske, Srbije i Vojvodine te Hrvatske. Teme su obuhvaćale najšira područja zaštite djece, od prava djece s problemima mentalnog zdravlja i njihove pravne zaštite, roditeljske manipulacije tijekom razvoda braka, prevencije bullyinga, zaštite djece žrtava kaznenih djela, problema djece s teškoćama iz autističnog spektra, ADHD-a, problema u ponašanju djece i psihopatologije dječje dobi, ranog dijagnosticiranja poremećaja osobnosti, samopovrjeđivanja i suicida kod djece, do treninga roditeljskih vještina, učinaka prekomjernog i neprimjerenog opterećenja organizma djece u sportu i drugog.

U nekim izlaganjima stručnjaka iz inozemstva bilo je riječi o korištenju psihofarmaka u liječenju djece i postavljanju vrlo ranih dijagnoza mentalnih poremećaja. Predavanja su prikazala i neka istraživanja i komparativne podatke o stanju mentalnog zdravlja djece na području EU, a otvorila su i rasprave o stanju dječje psihijatrije u Hrvatskoj. Prikazani su neki primjeri dobre prakse u prevenciji teškoća s mentalnim zdravljem, posebice raznih oblika ovisnosti.

Kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih pratila je, zajedno sa svojim suradnicama, i pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić.