Izbornik

Prvi sastanak Savjetodavnog tijela za ranu intervenciju

Prvi sastanak Savjetodavnog tijela za ranu intervenciju

Na inicijativu Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu HURID oformljeno je Savjetodavno tijelo za ranu intervenciju u Gradu Zagrebu, koje je svoj prvi sastanak održalo 28. siječnja 2020. u Maloj kući dječjih prava, pri Uredu pravobraniteljice za djecu u Zagrebu. Prioritetan cilj Savjetodavnog tijela je stvoriti razvijen sustav rane intervencije u Zagrebu te uspješan model prenijeti s lokalne na nacionalnu razinu.

Članovi ovog Savjetodavnog tijela su predstavnici udruga koje djeluju u području prava djece s teškoćama u razvoju i djece sa zdravstvenim teškoćama, predstavnici institucija koje pružaju usluge rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju (vrtić, centri za rehabilitaciju, bolnica i poliklinika), predstavnici dvaju ministarstava koja su blisko povezana s područjem rane intervencije u djetinjstvu (Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku), triju zagrebačkih gradskih ureda (za obrazovanje, zdravstvo te za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom) kao i predstavnici Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i Ureda pravobraniteljice za djecu, koji je ujedno bio i domaćin prvog sastanka.

Ključna pitanja kojima se ovo Savjetodavno tijelo bavi odnose se na stvaranje jedinstvenog mjesta pristupa u sustav rane intervencije na kojem će obitelj djeteta brzo dobiti sve relevantne informacije i unapređenje povezivanja postojećih dionika iz različitih sustava (zdravstva, socijalne skrbi, obrazovanja te nevladinog i privatnog sektora) s ciljem podizanja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Na sastanku je, kao predstavnica Ureda pravobraniteljice za djecu, sudjelovala savjetnica Ivona Salaj.