Izbornik

Rad s djecom s teškoćama u komunikaciji

Rad s djecom s teškoćama u komunikaciji

 

LogoSplitU Splitu je 1. i 2. lipnja 2012. održan međunarodni skup pod naslovom “Različiti pristupi u radu s djecom s teškoćama u komunikaciji”. Organizatori skupa bili su Montessori dječja kuća, Udruga Montessori pedagogije Split, Montessori Verein Konstanz i Osnovna škola Pojišan.

 

Na dvodnevnom skupu sudjelovali su odgajatelji, učitelji, stručni suradnici dječjih vrtića i škola te predstavnici Agencije za odgoj i obrazovanje. Sudionici su imali priliku čuti predavanje dječjeg psihijatra dr. Zorana Vujnovića o temi “Emocionalni regres i njegove posljedice u ranoj dječjoj dobi” te sudjelovati na brojnim radionicama. Uime Ureda pravobraniteljice za djecu sudionike skupa je pozdravila savjetnica Ana Babić.