Izbornik

Radionica Europske komisije o zaštiti djece u teškim obiteljskim situacijama

Radionica Europske komisije o zaštiti djece u teškim obiteljskim situacijama

U organizaciji Europske komisije, u Rimu je 22. i 23. listopada 2019. održana stručna radionica s temom “Djeca koja žive u neizvjesnim obiteljskim situacijama” (Fact-finding workshop – Children living in precarious family situations).

Riječ je o zadnjoj od ukupno četiri radionice (za četiri grupe djece: djecu s teškoćama, djecu u institucijama, djecu u migracijama i djecu koja žive u neizvjesnim obiteljskim situacijama), koje su organizirane u sklopu Studije izvedivosti za jamstvo za djecu (Feasibility Study for a Child Guarantee). Studiju provodi konzorcij koji čine Applica, Luksemburški institut za društveno-ekonomska istraživanja (LISER), u uskoj suradnji s mrežom Eurochild i Save the Children, a uz podršku devet tematskih stručnjaka, 28 nacionalnih stručnjaka i neovisnog urednika studije.

Cilj Studije je procijeniti izvedivost, mogućnosti primjene i korist jamstva za djecu (Child guarantee), te je usmjeren na navedene četiri skupine djece, u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti djece EU koja žive u teškim situacijama. Naime, podaci pokazuju da više od četvrtine sve djece u EU-u živi u riziku od  siromaštva ili socijalne isključenosti.

Europski parlament je 2015. pozvao da se uspostavi jamstvo za djecu koje će pomoći osigurati da svako dijete u Europi u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti ima pristup:

  • besplatnoj zdravstvenoj zaštiti,
  • besplatnom obrazovanju,
  • besplatnom obrazovanju i njezi u ranom djetinjstvu,
  • prikladnom stanovanju i
  • odgovarajućoj prehrani.

Parlament je 2017. godine zatražio od Europske komisije da provede pripremnu akciju za uspostavljanje mogućeg jamstvenog sustava za djecu za navedenih pet ciljeva. U tom je kontekstu Komisija naručila Studiju izvedivosti jamstva za ranjivu djecu (Study on the feasibility of a child guarantee for vulnerable children).

Ključni opći cilj studije je istražiti na koji način bi sustav jamstva za djecu mogao pridonijeti suzbijanju siromaštva i socijalne isključenosti, posebice među djecom koja su u najnepovoljnijem položaju u EU i osiguravanje toj djeci pristupa pravima u navedenih pet područja koja je utvrdio Europski parlament. Studija će pružiti detaljnu analizu oblika, upravljanja i primjene postojećih programa i usporediti ih s dodanom vrijednošću sheme jamstava za djecu s fokusom na navedene ciljne skupine.

Četiri tematske radionice, jedna o svakoj od četiri ciljne skupine djece u nepovoljnom položaju, održane  su u drugoj polovici 2019. Ove su radionice pružile priliku za raspravu sa širokim krugom dionika i donositelja politika. Svaki će od njih biti obaviješten iscrpnim diskusijskim dokumentom i odgovorima na internetskim savjetovanjima radi prikupljanja mišljenja ključnih dionika. Početkom 2020. bit će dostupno izvješće s inicijalnim zaključcima i preporukama studije izvodljivosti.

Na posljednjoj, četvrtoj radionici u Rimu održanoj 22. i 23. listopada 2019., s temom o djeci koja žive u neizvjesnim obiteljskim situacijama (Children living in precarious family situations) sudjelovala je savjetnica pravobraniteljice za djecu Danijela Žagar. Nakon dvodnevnih izlaganja brojnih stručnjaka i rasprava, na radionici su, kroz zaključni prikaz glavnih prepreka i slabosti sustava u državama članicama i ključne prioritete, usvojeni zaključci.

Jedan od zaključaka je da su postojeće razine siromaštva djece i isključenosti neprihvatljive, da je borba protiv siromaštva djece pitanje temeljnih prava. Stoga je potreban sveobuhvatan, integralan, strateški i planirani pristup, a osobito su važne rane intervencije. Istaknuto je da je za to neophodna politička volja, da je važno čuti mišljenja djece, da je potrebno jačanje monitoringa, prepoznavanja ključne uloge pravobraniteljskih institucija za djecu i drugo.

Više o ovoj temi može se pročitati ovdje.