Izbornik

Rasprava o inkluzivnom obrazovanju djece s teškoćama u razvoju – Split, 29. svibnja 2014.

Rasprava o inkluzivnom obrazovanju djece s teškoćama u razvoju – Split, 29. svibnja 2014.

Djeca sTURPravobraniteljica za djecu doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić će u četvrtak, 29. svibnja 2014., u Osnovnoj školi Pojišan u Splitu (Viška 12), održati raspravu pod naslovom “Inkluzivno obrazovanje djece s teškoćama u razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije”, s početkom u 9.30 sati. Očekuje se da će na raspravi sudjelovati predstavnici nadležnih institucija u području obrazovanja – osnovnih škola i institucija za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju –  školske medicine i centara za socijalnu skrb, zatim predstavnici Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita te stručnjaci iz područja zaštite dječjih prava.

 Prateći ostvarivanje obrazovnih prava djece s teškoćama u razvoju, Ured pravobraniteljice za djecu uočio je i brojne nedostatke u ostvarivanju inkluzivnog osnovnoškolskog obrazovanja, budući da djeca s teškoćama često nailaze na niz indirektnih prepreka u ostvarivanju prava na primjereno obrazovanje što im otežava jednakopravno uključivanje u odgojno-obrazovni proces. Uočeni su i problemi u provedbi djelomične integracije djece s teškoćama u razvoju u posebnim odgojno-obrazovnim grupama i posebnim razrednim odjelima pri redovnoj osnovnoj školi, kao i u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama na području Splitsko-dalmatinske županije.

Stručnom raspravom o ovoj temi pravobraniteljica Ivana Milas Klarić želi potaknuti dijalog i međusobnu suradnju stručnjaka kako bi se pronašla učinkovita rješenja za unapređenje inkluzivne prakse u odgoju i obrazovanju djece s teškoćama u razvoju. Uspješna provedba školske inkluzivne prakse zahtijeva izmjene u organizaciji rada škola, kao i u organizaciji nastave i učenja, sudjelovanje učenika u izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, u radu Vijeća učenika i drugim aktivnostima.

Stajalište je pravobraniteljice za djecu da kvalitetna odgojno-obrazovna inkluzivna praksa mora biti osmišljena tako da promiče dobrobit sve djece te se ona ne može svoditi samo na individualnu podršku djetetu s teškoćama, već treba biti usmjerena na izgradnju cjelokupnog podržavajućeg okruženja, kako u samoj ustanovi, tako i u sustavu odgoja i obrazovanja. Na taj način uvažavanje i prihvaćanje različitosti među djecom postaje poticaj, a ne prepreka, u procesu učenja i poučavanja.

Zaključci s rasprave bit će upućeni Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta s ciljem da provođenje inkluzivne prakse na području Splitsko-dalmatinske županije postane zahtjev obrazovne politike i prakse, a ne specifična intervencija koja se odnosi  samo na jednu marginaliziranu skupinu.