Izbornik

Rasprava “Djeca i konfliktni razvodi”

Rasprava “Djeca i konfliktni razvodi”

ri-ivanaTeškoće koje pri nekvalitetnim razvodima ugrožavaju djecu te mogućnosti njihova ublažavanja i pružanja potpore djeci, bile su tema stručne rasprave koju je pravobraniteljica Mila Jelavić organizirala u Rijeci. Rasprava “Djeca i konfliktni razvodi – Manipulacija djecom tijekom razvoda” održana je 30. siječnja 2009. u Vijećnici Grada Rijeke. Izlaganja su održale savjetnica pravobraniteljice Davorka Osmak Franjić, psihologinja iz Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba Ivana Ćosić, sutkinja Općinskog suda u Rijeci Višnja Seršić Gržetić i psihologinja iz riječkoga Doma za dnevni boravak djece “Tić” Tamara Žakula Desnica, a raspravu je vodila savjetnica pravobraniteljice Danijela Žagar.

Na raspravu u Rijeci pozvani su predstavnici centara za socijalnu skrb, obiteljskih centara, županijskih i općinskih sudova i odvjetništva te stručnjaci koji pružaju pomoć i potporu djeci i roditeljima.

U uvodnom izlaganju Mila Jelavić je upozorila da roditelji pri rastavi braka često zaboravljaju na djecu i njima se koriste za međusobna ucjenjivanja, a stručnjaci i institucije na to moraju adekvatno odgovoriti kako bi zaštitili pravo djeteta da zadrži i razvija kontinuirani odnos s oba roditelja. Savjetnica Davorka Osmak Franjić prikazala je problem manipulacije djetetovim pravom  na susrete i druženja s roditeljem s kojim ne živi, odnosno, primjere i oblike manipulacije djetetom koje primjenjuju oba roditelja, pokazujući brojčane podatke iz centara za socijalnu skrb koji svjedoče o učestalosti takvog kršenja prava djece. Upozorila je i na druge teškoće koje opterećuju sam tijek razvoda, kao što su: dugotrajnost postupka, nedonošenje privremene odluke u postupku razvoda, izricanje blagih ili nikakvih sankcija u kaznenom postupku roditeljima koji nisu zaštitili dijete, manjak stručnjaka u centrima za socijalnu skrb te nedostatak savjetovališta i škola za roditelje, poteškoće u pronalaženju voditelja nazora nad izvršavanjem roditeljske skrbi, nestimulativna naknada za taj posao, kao i izostanak supervizije.

Budući da su manipulacije djecom vrlo česte i da mogu razorno djelovati na dijete, pravobraniteljica je uputila preporuke Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvu pravosuđa i Pravosudnoj akademiji u kojima poziva na učinkovitiju zaštitu prava djece u situacijama kad roditelji manipuliraju njima. Niz preporuka odnosi se na osnaživanje centara za socijalnu skrb u provođenju obiteljsko-pravne zaštite djece, na osiguranje dovoljnog broja stručnjaka, kontinuirane edukacije i obvezne supervizije, jačanje mreže vanjskih suradnika za provođenje nadzora nad roditeljskom skrbi te razvijanje suradnje centara socijalne skrbi s obiteljskim centrima. Pravobraniteljica preporučuje da se osiguraju sredstva za angažiranje odvjetnika kao posebnog skrbnika djece u postupku razvoda.

Pravosudnoj akademiji upućena je preporuka da omogući stalnu edukaciju sudaca koji rade na predmetima obiteljsko-pravne problematike, kako bi ih se senzibiliziralo za zaštitu prava i interesa djece, a Ministarstvu pravosuđa preporučeno je osnivanje stručne službe u sudskim odjelima za obiteljsko-pravnu zaštitu djece.

Ivana Ćosić iz Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba govorila je o učincima razvoda na dijete u uvjetima izraženog konflikta. Posebno razorno na djecu djeluju lažne optužbe za zlostavljanje djece, kojima tijekom razvoda pribjegavaju neki roditelji, a one ugrožavaju i povjerenje javnosti u sustav zaštite djece, navela je.

Sutkinja riječkoga Općinskog suda Višnja Seršić-Gržetić, u izlaganju pod naslovom “Uloga suda u prevenciji i sankcioniranju manipulacije djecom”, ilustrirala je ovu tematiku brojnim primjerima iz prakse sudskih postupaka.

Tamara Žakula-Desnica iz riječkoga Doma za dnevni boravak djece “Tić” opisala je iskustva te ustanove te način na koji se ondje pruža stručna potpora djeci i roditeljima, kroz savjetodavni rad, individualni stručni tretman, uključivanje djeteta u poludnevni program te rad “Škole za razvedne roditelje”.

Raspravu je pratilo četrdesetak sudionika, a desetak ih se aktivno uključilo iznoseći iskustva iz prakse te prijedloge za suradnju centara za socijalnu skrb, obiteljskih centara i sudova. Mnogi su ocijenili da su edukacije o problematici manipulacije djecom tijekom razvoda potrebne svim stručnim djelatnicima tih institucija te da ih treba održavati i ubuduće, a predloženo je i da se one organiziraju za djelatnike dječjih vrtića i škola.