Izbornik

Rasprava “Kraj pregovora s Europskom unijom: iskorak ili raskorak?”

Rasprava “Kraj pregovora s Europskom unijom: iskorak ili raskorak?”

EU_zastavaMeđunarodni  okrugli stol “Kraj pregovora s Europskom unijom: iskorak ili raskorak?” održan je 23.  svibnja 2011.  u Novinarskom domu u Zagrebu u organizaciji Mreže fondacija Otvoreno društvo i Heinrich Böll Stiftung – Ured za Hrvatsku.

Cilj okruglog stola bio je, kako se navodi u pozivu, usredotočiti se na preostale izazove vezane uz poglavlje 23, ali i na pitanja vezana uz demokratizacijski potencijal i sudjelovanje javnosti u posljednjoj etapi pristupanja Hrvatske Europskoj uniji..

Šef delegacije  EU u Hrvatskoj Paul Vandoren naveo je da EU očekuje još neke informacije o poglavlju 23 te da ne očekuju podatak da je sve urađeno, već da je učinjeno dovoljno. Proces pristupanja nije samo tehnički i administrativni proces, već je to i proces u kojem treba pokazati snažnu političku volju za promjene i uključenost građana te aktivnu uključenost civilnog društva. Govorilo se i o nepovratnim odnosno održivim očekivanim i traženim promjenama. Zaključeno je da je Hrvatskoj bio potreban poticaj izvana za reforme i za nepovratne promjene.

Kritički se raspravljalo i o ostvarenju pojedinih mjerila poglavlja 23, primjerice o mjerilu 9 koje se odnosi na  jačanje pučkog pravobranitelja. Posebno se raspravljalo o nadziranju Hrvatske u ostvarivanju mjera i  o tome tko bi to trebao činiti, a rasprava o tome kretala se u smjeru unutarnjeg nadzora kroz udruge civilnog društva.

Okruglom stolu je nazočila zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika.