Izbornik

Reakcija pravobraniteljice za djecu u povodu medijskih objava i komentara na aktivnosti usmjerene zaštiti prava djece koju su u inozemstvu rodile zamjenske („surogat“) majke

Reakcija pravobraniteljice za djecu u povodu medijskih objava i komentara na aktivnosti usmjerene zaštiti prava djece koju su u inozemstvu rodile zamjenske („surogat“) majke

U posljednjih mjesec dana svjedočimo medijskim objavama i komentarima u vezi aktivnosti Ureda pravobraniteljice za djecu usmjerenih zaštiti prava djece koju su u inozemstvu rodile zamjenske majke („surogat majčinstvo“). Neutemeljeno se u medijima i javnom prostoru insinuira da se ona zalaže za legalizaciju surogat majčinstva.

Poznato nam je da zamjensko majčinstvo u Republici Hrvatskoj nije dozvoljeno. Napominjemo da se Pravobraniteljica za djecu nikada se nije zalagala za legalizaciju zamjenskog majčinstva, no zadaća pravobraniteljice za djecu je poduzimati aktivnosti usmjerene zaštiti djece i njihovih prava iz Konvencije o pravima djeteta.

Potaknuti saznanjima za pojedinačne slučajeve kršenja prava i najboljih interesa djece, u listopadu 2023. u e-savjetovanju povodom izmjena Obiteljskog zakona predložili smo razmotriti mogućnosti zaštite djece roditelja istog spola i djece rođene putem zamjenskog majčinstva u drugoj državi. Naime, činjenica jest da u Republici Hrvatskoj žive i ona djeca koju su rodile zamjenske majke u državama u kojoj je takav oblik majčinstva dozvoljen, kao i djeca kojoj su kao roditelji u stranim dokumentima upisani roditelji istoga spola. Njima je u Republici Hrvatskoj onemogućen upis s naslova oba roditelja i ostvarenje prava po drugom roditelju, odnosno u slučaju zamjenskog majčinstva potpuno onemogućen upis u maticu rođenih i stjecanje državljanstva. Konvencijom o pravima djeteta propisano je da dijete odmah nakon rođenja mora biti upisano u matične knjige te mu se mora jamčiti pravo na ime i pravo na državljanstvo.

Onemogućavanjem upisa na temelju dokumenata izdanih u drugim državama, u kojima je zamjensko majčinstvo legalno, ne štiti se djetetov najbolji interes te se ugrožavaju djetetova prava. Bez upisa u maticu rođenih, djeci se ne može regulirati prebivalište, zdravstvena zaštita, obrazovna i sva druga prava, čime je to dijete „nevidljivo“. Ne smijemo se praviti da ova djeca i njihovi problemi ne postoje.

Prema Konvenciji o pravima djeteta države stranke dužne su poštivati i osigurati svakom djetetu na svom području prava navedena u Konvenciji bez ikakve diskriminacije prema djetetu, njegovim roditeljima ili skrbnicima po osnovi njihove rase, boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnoga, etničkoga ili socijalnog podrijetla, imovine, teškoća u razvoju, obiteljskog podrijetla ili kakve druge okolnosti. Države stranke dužne su poduzeti sve potrebne mjere za zaštitu djeteta od svih oblika diskriminacije ili kažnjavanja koji polaze od položaja, djelatnosti, izraženog mišljenja ili uvjerenja roditelja, zakonskih skrbnika ili članova obitelji. Stoga apeliramo na medije i javnost da je u svakoj prilici potrebno voditi računa o najboljem interesu djeteta, staviti u fokus dijete i njegova prava zajamčena Konvencijom o pravima djeteta.