Izbornik

S MUP-om o postupcima u slučaju nestanka djeteta

S MUP-om o postupcima u slučaju nestanka djeteta

nestaliU Uredu pravobraniteljice za djecu 20. listopada 2011. održan je sastanak s predstavnicom Ministarstva unutarnjih poslova Marijanom Valjan Harambašić, kako bi se iznašla rješenja  za uspostavu efikasnog sustava reagiranja u slučaju nestanka djeteta, kakav postoji u nekim drugim zemljama. Zamjenica pravobraniteljice Maja Gabelica Šupljika i savjetnica Gordana Filipović ovaj su susret organizirale kao nastavak aktivnosti započetih u lipnju, u suradnji s Centrom za nestalu i iskorištavanju djecu Jugoistočne Europe sa sjedištem u Grčkoj.

Na prijedlog Centra, koji u Grčkoj djeluje pod okriljem nevladine organizacije “Dječji osmijeh“, pravobraniteljica za djecu organizirala je 28. lipnja 2011. u Zagrebu susret predstavnica te organizacije s institucijama, organizacijama i udrugama koje se u Hrvatskoj bave pitanjima nestale i iskorištavane djece, djece bez pratnje i djece azilanata. Sastanak s predstavnicom MUP-a, održan u listopadu, nastavak je te inicijative.

M. Valjan Harambašić izvijestila je o policijskoj proceduri u slučaju prijave nestanka djeteta, navodeći da policija, odmah po prijavi, raspisuje objavu za nestalim djetetom koja postaje dostupna svim policijskim postajama i upravama u Hrvatskoj. Prema policijskim evidencijama tijekom 2011. godine (period od 1. siječnja 2011. do 19. listopada 2011) ukupno je raspisano 78 objava za nestalom djecom do 14 godina starosti, dok je 523 objava raspisano za djecom starijom od 14 godina. Razlozi nestanka djece su prije svega bjegovi djece iz roditeljskog doma ili ustanove u kojoj su djeca smještena, dok su nestanci djece pod sumnjivim okolnostima vrlo rijetki.  Djeca koja su u bijegu od kuće ili ustanove obično se pronađu u roku od tjedan dana. 

Raspravljalo se i o inicijativi za uspostavu jedinstvenog telefonskog pozivnog broja za nestalu djecu – 116000, čiji bi nositelj vjerojatno mogla biti neka od udruga, tj. nevladinih organizacija. Uvjet za to su i jasno razrađeni kriteriji koje bi takva udruga trebala ispunjavati, od načina njezina financiranja, perioda na koji se broj dodjeljuje, nužnih uvjeta rada, načina nadzora i kontrole,  vrste usluga koje može pružati, procedure suradnje s policijom i drugim nadležnim tijelima itd.  Podržana je inicijativa za formiranje povjerenstva koje će razraditi te kriterije, ali i koordinirati suradnju između svih tijela uključenih u potragu za nestalim djetetom te pružanje podrške i pomoći obitelji, kao i djetetu nakon pronalaska.