Izbornik

S Udrugom Roda o djeci čiji su roditelji u zatvoru

S Udrugom Roda o djeci čiji su roditelji u zatvoru

RodeU Uredu pravobraniteljice za djecu 24. rujna 2013. održan je sastanak s Udrugom Roda vezan uz suradnju na EU projektu “Podrška programima organizacija civilnog društva u području zagovaranja i motivacije za društveno isključene skupine”, čiji je nositelj Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, a koji je u fazi prijave. U sklopu projekta predviđen je podprojekt Udruge Roda i partnera usmjeren na  žene koje su lišene slobode i nalaze se u zatvoru, a čija je svrha osnaživanje za buduće zapošljavanje, obiteljski život i roditeljstvo te integraciju u zajednicu.

 

Ured pravobraniteljice za djecu snažno podupire uključivanje udruga civilnog društva u zaštitu prava djece čiji su roditelji u zatvoru, pri čemu je dobrodošao njihov angažman kroz prikupljanje podataka, analize, istraživanja te programe i aktivnosti s roditeljima u zatvoru koji bi bili usmjereni dobrobiti njihove djece.

Zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika na sastanku je o mogućim oblicima suradnje razgovarala s Ivanom Zanze, izvršnom direktoricom i Brankom Mrzić Jagatić, programskom koordinatoricom iz Udruge Roda.