Izbornik

Saborski Odbor za obitelj mlade i sport – o prevenciji digitalne ovisnosti djece

Saborski Odbor za obitelj mlade i sport – o prevenciji digitalne ovisnosti djece

Kako spriječiti razvoj digitalne ovisnosti djece, odnosno kako podučiti djecu da korisno provode vrijeme na internetu – za svoju dobrobit, a ne na svoju štetu – jedno je od pitanja o kojem se raspravljalo na tematskoj sjednici Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora održane 29. listopada 2019. O različitim aspektima tog problema, kao i različitim inicijativama za njegovo rješavanje govorili su stručnjaci, predstavnici nadležnih institucija te organizacija civilnoga društva. Sjednicu je vodila članica Odbora Željka Josić.

Na početku sjednice novinar i bloger Domagoj Jakopović Ribafish predstavio je svoj ovoljetni ekološko-odgojni projekt “Rokotok”, posvećen uspomeni na njegovoga preminulog sina, a u kojem je jedna od poruka bila apel za smanjivanje vremena koje djeca provode pred različitim ekranima.

Potom je psiholog Franjo Šaban, predstojnik Obiteljskog centra pri Centru za socijalnu skrb Sisak,  održao izlaganje o izazovima roditeljstva u svijetu digitalnih medija, u kojem je prikazao rezultate novijih istraživanja o korištenju interneta i društvenih mreža među djecom predškolske dobi. Istaknuo je da je nužno i djecu i roditelje obrazovati za medije i pružiti podršku roditeljima u odgoju djece u digitalnom svijetu kako bi im upravo oni mogli biti prvi pouzdani vodiči u takvome svijetu.

Niz informacija o prirodi ovisnosti, simptomima, načinu liječenja te o mogućoj prevenciji iznio je psihijatar Ante Bagarić, pročelnik Zavoda za liječenje bolesti ovisnosti Klinike za psihijatriju Vrapče. Upozorio je da broj ovisnika o internetu rapidno raste, kao i da je jako važno da učitelji budu educirani kako bi mogli prepoznati simptome koji upućuju na rizik za razvoj ovisnosti o internetu kod djece i mladih, poput anksioznosti, depresije, slabih socijalnih kontakata djece i drugih. Upozorio je i na brojne druge zdravstvene rizike prekomjernog korištenja interneta, poput deformacija vratne kralježnice i drugog.

U raspravi su sudjelovali predstavnici Ministarstva zdravstva, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Vladinog ureda za suzbijanje zloupotrebe droga i drugi.

Među ostalima u raspravu se uključila i savjetnica pravobraniteljice za djecu Maja Flego, koja je pozvala da se cjelokupna problematika zaštite interesa djece na internetu promatra u sklopu šire slike, koja obuhvaća i zdravstveni, i obrazovni, i niz drugih aspekata koji se tiču dobrobiti djece. Podsjetila je na Smjernice Vijeća Europe o ostvarivanju i zaštiti prava djece u digitalnom okruženju te na preporuke pravobraniteljice za djecu koja je prošle godine pozvala na donošenje objedinjene cjelovite strategije zaštite djece u digitalnom svijetu u RH. Internet ne treba promatrati jedino kao izvor negativnih utjecaja, istaknula je, jer je on iznimno važan u životu djece, otvara im velike mogućnosti za učenje, zabavu, povezivanje s vršnjacima, a i za razvoj kompetencija poput digitalnog građanstva. Dužnost je odraslih, a to znači i države, da u najvećoj mogućoj mjeri svim raspoloživim resursima zaštiti prava djece da budu sigurna na internetu. Navela je i neke poruke Mreže europskih pravobranitelja za djecu – ENOC o zaštiti djece u digitalnom okruženju.