Izbornik

Saborski Odbor za obitelj raspravljao o pravima djece s TUR i njihovih roditelja

Saborski Odbor za obitelj raspravljao o pravima djece s TUR i njihovih roditelja

Tematska sjednica Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora, održana 9. lipnja 2022., bila je posvećena zaštiti prava djece s teškoćama u razvoju, kao i prava njihovih roditelja, potaknuta inicijativom udruga roditelja djece s TUR. Neki od problema koji su posebno istaknuti na sjednici bili su preniska novčana naknada za dopust za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju, koja iznosi svega 2328,20 kuna, ograničeno trajanja dopusta roditelja do navršene osme godine djetetova života, te potreba kvalitetnije regulacije korištenja prava na dopust za njegu u slučaju kada jedan od roditelja dobije otkaz.

Na sjednici su, uz članove Odbora, sudjelovale državna tajnica i predstavnica Ministarstva rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, predstavnici Ministarstva zdravstva, Zavoda za vještačenje,  Središnjeg vladinog ureda za demografiju, predstavnici Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i Ureda pravobraniteljice za djecu, kao i predstavnice udruga roditelja djece s TUR, koje su iznijele potresna svjedočanstva o teškoćama s kojima se susreću u nastojanju da ostvare prava svoje djece.

Uključivši se u raspravu, zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika govorila je o preporukama pravobraniteljice koje se ponavljaju više od desetljeća i pol, a odnose se na potrebu uvođenja drukčijih i učinkovitijih modela informiranja roditelja djece s teškoćama u razvoju, o načinima i uvjetima ostvarivanja prava iz različitih sustava, te o teškoćama koje su rezultat dugotrajnosti postupaka za ostvarivanje određenog prava. Upoznala je sudionike s novijim inicijativama pravobraniteljice za djecu u odnosu na Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, o potrebi ujednačavanja kriterija i mogućnosti za roditelje djece s TUR. Upozorila je na štetnost percepcije djece s većim teškoćama u razvoju kao homogene skupine djece sa sličnim teškoćama čije obitelji žive u sličnim okolnostima. Informirala je i o zanimanju UN-ovog Odbora za prava djeteta, iskazanom u svibnju 2022. tijekom dijaloga s predstavnicima Vlade Republike Hrvatske povodom 5. i 6. periodičnog izvješća o pravima djece u Hrvatskoj, a koji se odnosi na dostupnost zdravstvenih usluga djeci s TUR koja žive u ruralnim područjima i izvan većih gradskih središta.