Izbornik

Sastanak CRONSEE-a u Skopju

Sastanak CRONSEE-a u Skopju

Batine0544080800U Skopju je 20. svibnja 2011., u organizaciji Ombudsmana Makedonije, održan tematski sastanak članica CRONSEE-a, Mreže pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe, čija je članica i Hrvatska. Tema sastanka bila je “Uloga ombudsmana u zaštiti djece od tjelesnog i psihičkog kažnjavanja”. Instituciju hrvatskog Pravobranitelja za djecu na sastanku su predstavljale zamjenica pravobraniteljice za djecu Ester Radmilo i savjetnica Sanja Vladović, koja je i prezentirala rad o iskustvima Hrvatske i Ureda pravobraniteljice za djecu u ovom segmentu.

Odbor UN-a za prava djeteta na 56. sjednici održanoj početkom 2011. godine usvojio je generalni komentar koji se odnosi na primjernu čl. 19. Konvencije o pravima djeteta – Pravo djeteta na zaštitu od svih oblika nasilja. U svjetlu ovog dokumenta, članice CRONSEE-a su na sastanku iznijele opažanja i iskustva svojih zemalja u načinima zaštite djece od svih oblika nasilja te teškoćama s kojima se susreću u svome radu. Od članica CRONSEE-a, Hrvatska je jedina zemlja koja je u cijelosti zabranila tjelesno kažnjavanje djece, no u praksi je još uvijek prisutna nedovoljna primjena svih zakonskih propisa.

U svojim iskustvima, ostali pravobranitelji naveli su teškoće s kojima se susreću zbog stavova javnosti o dopustivosti i potrebi tjelesnog kažnjavanja djece. Zaključak je da,  unatoč stavovima javnosti, zakonodavac mora poduzeti potrebne mjere za cjelovitu zaštitu djece. Osim toga, preventivnim mjerama usmjerenim na edukaciju i senzibiliziranje građana, roditelja i svih stručnjaka država mora sustavno utjecati na promjenu stava javnosti o prihvatljivosti tjelesnog kažnjavanja djece u “odgojne” svrhe.