Izbornik

Sastanak s gradonačelnicom Grada Pazina

Sastanak s gradonačelnicom Grada Pazina

Povodom molbe gradonačelnice Grada Pazina za konzultativnim sastankom u vezi odgoja i obrazovanja djece na području središnje Istre, 1. rujna 2023. godine u Uredu pravobraniteljice za djecu u Zagrebu održan je sastanak kojemu su nazočili gradonačelnica Grada Pazina Suzana Jašić, savjetnik za odgoj, obrazovanje i mlade u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Pazina Anton Finderle, ravnatelj OŠ Vladimira Nazora u Pazinu Ivan Štefanić, pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter i njezina zamjenica Tatjana Vlašić te pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević i njezina savjetnica Dubravka Težulat.

Na sastanku je gradonačelnica istaknula problematiku s kojom se suočava OŠ Vladimira Nazora u Pazinu i Grad Pazin kao njezin osnivač. Riječ je o najvećoj osnovnoj školi u Hrvatskoj koja se, zbog brojnosti učenika i velike prostorne rasprostranjenosti, uvelike razlikuje od ostalih škola. Školu pohađa 1300 učenika, smještenih u matičnoj školi u Pazinu te još osam područnih škola na području središnje Istre (Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi, Tinjan, Trviž, Cerovlje i Gračišće). Gradonačelnica je skrenula pozornost na lošu komunikaciju s nadležnim tijelima, ignoriranje njihovih zamolbi i upita te nerazumijevanje za specifične probleme škole i Grada kao osnivača. Između ostalog, istaknut je problem nedovoljnog broja tehničkog i stručnog osoblja škole, a posebno stručnih suradnika s obzirom na broj učenika te specifične uvjete rada škole. Povodom prijašnjeg obraćanja škole, pravobraniteljica za djecu je Ministarstvu znanosti i obrazovanja uputila preporuku za zapošljavanje stručnog suradnika, no Ministarstvo do sada nije uvažilo istu.

Istaknut je i problem nedostatnih decentraliziranih sredstava za pokriće potreba osnovnog školstva koje Grad Pazin dobiva prema Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini s obzirom da bi Grad samo za prijevoz trebao izdvojiti 102 posto decentraliziranih sredstava, što dovodi u pitanje funkcioniranje spomenute osnovne škole.

Gradonačelnica je istaknula negativne posljedice zbog funkcionalne povezanosti Grada Pazina i susjednih općina, što učenike i školu središnje Istre dovodi u neravnopravan položaj s ostalim učenicima i školama u Hrvatskoj. Smatraju da bi se manji dio problema riješio razdvajanjem najveće osnovnoškolske ustanove na dvije manje, koje bi i dalje bile veće od prosjeka, što su i predložili kroz novu Mrežu škola.

Na sastanku je naveden i problem određivanja indeksa razvijenosti koji je jedan od kriterija za dodjelu decentraliziranih sredstava, kao i drugi problemi s kojima se suočavaju svi stanovnici središnje Istre, a osobito djeca.

Zaključno je dogovoreno da će pravobraniteljica za djecu, u okviru svojih ovlasti i nadležnosti, pružiti podršku Gradu Pazinu u inicijativama za rješavanje iznesenih problema u cilju zaštite prava i interesa učenika.