Izbornik

Sastanak s ministricom Murganić o aktualnostima u zaštiti prava djece

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević i njezina zamjenica Maja Gabelica Šupljika sastale su se 9. ožujka 2018. u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku s ministricom Nadom Murganić, državnom tajnicom Majom Pletikosom i pomoćnicom Majom Vučinić Knežević.

Tema sastanka bili su različiti aspekti zaštite dječjih prava o kojima je iz Ureda pravobraniteljice za djecu proteklih godina ministarstvu bilo upućeno nekoliko preporuka. Tako je jedna od tema bilo funkcioniranje Vijeća za djecu, njegovog Nacionalnog etičkog povjerenstva za istraživanje s djecom i Povjerenstva za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih. Zatim je bilo riječi o potrebi donošenja nove Nacionalne strategije prevencije problema u ponašanju, budući da je dosadašnja bila izrađena za razdoblje od 2009. do 2012. godine. Pravobraniteljica i njezina zamjenica naglasile su i potrebu za osuvremenjivanjem i revizijom Protokola o postupanju u slučaju vršnjačkoga nasilja iz 2004. te o donošenju indikatora dobrobiti djece na koje je primarno usmjerena Nacionalna strategija za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020.

Razgovaralo se i o „dječjem proračunu“, o tretmanu djece s problemima u ponašanju u odgojnim ustanovama i nužnosti osiguravanja učinkovitije zašite njihovih prava. Istaknuta je ponovno i prošlogodišnja preporuka pravobraniteljice koja se odnosila na djecu bez pratnje, a kojoj treba bolje osigurati: odgovarajući smještaj, uslugu prevoditelja, dovoljan broj educiranih, posebno osposobljenih i motiviranih skrbnika, mrežu podrške skrbniku djeteta bez pratnje te osiguravanje uvjeta za ostvarivanje prava na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, reguliranje statusa i spajanje obitelji.