Izbornik

Sastanak s predstavnicama udruge Roditelji u akciji – RODA

Sastanak s predstavnicama udruge Roditelji u akciji – RODA

Rode ruj 2015U Uredu pravobraniteljice za djecu 14. rujna 2015. održan je sastanak s predstavnicama udruge Roditelji u akciji – RODA, u okviru projekta ma#me – osnaživanje zatvorenica za roditeljsku ulogu i uključivanje na tržište rada. Tom prilikom zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika sastala se s voditeljicom projekta Ivanom Zanze i Ivanom Baltić, koja je u udruzi RODA zadužena za projekte Europske unije.
Na sastanku je bilo riječi o sudjelovanju Ivane Zanze na konferenciji međunarodne organizacije COPE, koja okuplja različite europske inicijative za zaštitu djece čiji su roditelji u zatvoru, koja će se u svibnju 2016. održati u Zagrebu, a domaćin će joj biti pravobraniteljica za djecu. Zatim, o Memorandumu o djeci zatvorenika (prema COPE modelu) i o završnoj konferenciji projekta ma#me te o finaliziranju suradnje na projektu. Jedna od tema bila je i priprema trećeg izdanja zbornika pravobraniteljice za djecu “Prava djece čiji su roditelji u zatvoru”.