Izbornik

Sastanak s predstavnicima Europske komisije protiv rasizma i nesnošljivosti (ECRI)

Sastanak s predstavnicima Europske komisije protiv rasizma i nesnošljivosti (ECRI)

U sklopu posjete delegacije Europske komisije protiv rasizma i nesnošljivosti (European Commission for Racism and Intolerance – ECRI) koja se održavala u Zagrebu od 22. do 26. travnja 2024. godine, održan je 24. travnja 2024. u prostoru Pučkog pravobranitelja sastanak s predstavnicima raznih tijela i institucija, između ostalog i Ureda pravobraniteljice za djecu.

Teme sastanka odnosile su se na neovisnost posebnih pravobranitelja u RH, njihove radne metode i utjecaj njihovih preporuka, uočene glavne probleme vezane za učenje o ljudskim pravima u školama, zlostavljanja na temelju rasizma i netolerancije, kršenje prava LGBT djece te mjere uključivanja djece pripadnika romske manjine i djece migranata u obrazovanje.

Delegaciju ECRI-ja činila su tri člana: Ada Paprocka, administratorica u Glavnoj upravi za demokraciju i ljudsko dostojanstvo pri Vijeću Europe te izvjestitelji Reetta Toivanen iz Finske i Vigen Kocharyan iz Armenije. Na sastanku su ispred Ureda pravobraniteljice za djecu sudjelovale zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika te savjetnice Nina Ćurčić, Ivona Makvić Salaj i Ljiljana Breulj Štimac.

Trenutno je u pripremi šesto periodično izvješće za Hrvatsku (zadnje je iz 2018. godine), u sklopu kojeg je organiziran ovaj posjet delegacije ECRI-ja Hrvatskoj.