Izbornik

Sastanak s predstavnicima ministarstava o prijevozu djece

Sastanak s predstavnicima ministarstava o prijevozu djece

Skolski_bus_najReagirajući na preporuke pravobraniteljice za djecu o organiziranju sigurnog prijevoza djece Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) organiziralo 18. svibnja 2011. sastanak  na kojem su bili državni tajnik Ivica Perović i drugi predstavnici MMPI-a, predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) i Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) te pravobraniteljica Mila Jelavić. Tema razgovora bile su aktivnosti i nadležnosti pojedinih resora u organiziranju sigurnog prijevoza djece, a posebno pri sklapanju ugovora s prijevoznicima koji organizirano prevoze djecu.

Pravobraniteljica je 27. siječnja 2011. uputila Preporuku za organiziranje sigurnog prijevoza djece – smjernice kod sklapanja ugovora o prijevozu djece MZOŠ-u, koji je preporuku proslijedio svim predškolskim ustanovama i osnovnim školama u Hrvatskoj, te MMPI-u, koji je reagirao sazivanjem zajedničkog sastanka. Kao sazivač sastanka, I. Perović izrazio je pritom spremnost svojega ministarstva, kao resora zaduženog za inspekciju u cestovnome prijevozu, da se maksimalno angažira u osiguranju što boljih i sigurnijih uvjeta za prijevoz djece.

M. Jelavić navela je brojne pritužbe s kojima njezinom Uredu obraćaju roditelji i drugi, upozoravajući na neispravnost vozila, na provedbu postupka javne nabave i sklapanje ugovora s prijevoznicima. Istaknula je mogućnosti poboljšanja kod ugovaranja prijevoza, na primjer, uključivanjem u ugovor mogućnosti jednostranog prekida ugovora ukoliko se njegove odrednice krše, obvezu dostavljanja potvrde o tehničkoj ispravnosti autobusa svake godine ako se ugovor sklapa na više godina itd.

Predstavnik MUP-a naveo je da autobusi obavezno svake godine prolaze tehnički pregled te da ih ništa ne sprečava da dostave potvrdu o ispravnosti osnivačima škola s kojima sklapaju ugovore o prijevozu djece. Istaknuo da bi policiji bilo korisno kad bi imali cjelokupan pregled prijevoznika s kojima su sklopljeni ugovori, što bi olakšalo kontrolu. Naveo je primjer dobre prakse nekih škola koje pozivaju policiju da pregledaju autobus prije izleta, ekskurzije ili nekog drugog putovanja te izrazio spremnost da to čine u svakom slučaju u kojem se to zatraži. Prema podacima Centra za vozila Hrvatske u ovom trenutku 2 173 autobusa ispunjava uvjete za prijevoz djece prema važećem Pravilniku.

Predstavnica MZOŠ-a je istaknula je da njezino ministarstvo podržava sve napore za organizaciju što sigurnijeg prijevoza djece, ali i da ono nema ingerencije nad sklapanjem ugovora, jer osnivači škola samostalno zaključuju ugovore o prijevozu djece nakon provedenih postupaka javne nabave.

Nakon rasprave dogovoreno je da će MZOŠ, u suradnji s MUP-om i MMPI-em prirediti obrazac za izradu i sklapanje ugovora osnivača škola s prijevoznicima, radi ujednačavanja i poboljšanja uvjeta. Od MZOŠ-a se također očekuje da MUP-u i MMPI-u dostavi podatke o svim sklopljenim ugovorima s prijevoznicima kako bi se znalo tko sve prevozi djecu.