Izbornik

Sastanak s predstavnicom DORH-a

Sastanak s predstavnicom DORH-a

Helenca1Na inicijativu Helence Pirnat-Dragičević iz Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, u Uredu pravobraniteljice za djecu 27. listopada 2014. održan je sastanak u cilju unaprjeđivanja suradnje ovih  dviju institucija. Na sastanku je, uz pravobraniteljicu Ivanu Milas Klarić, bio i dio njezina stručnog tima sa zamjenicama Ester Radmilo i Majom Gabelicom Šupljikom.

 

Teme razgovora bile su potreba ujednačavanja državnoodvjetničke prakse u postupcima u kojima sudjeluju djeca, kao i potreba jačanja suradnje državnih odvjetništva s centrima za socijalnu skrb radi poduzimanja mjera zaštite prava i dobrobiti djece.

Bilo je riječi i o problemima u educiranju stručnjaka koji sudjeluju u pravosudnom postupku u koji su uključena djeca te su, kao pozitivan primjer, istaknute nedavno održane radionice s tom tematikom u organizaciji UNICEF-a. Zaključeno je da edukacija mora biti sustavna i trajna te da je potrebno i posebno osposobljavanje odvjetnika za zastupanje djece, koji bi trebali imati licenciju za taj rad. Također je bilo riječi o primjerima povrede privatnosti djeteta žrtve objavljivanjem tijeka postupka u medijima.