Izbornik

Sastanak u Maloj kući dječjih prava o zaštiti prava djece na zdravlje

Sastanak u Maloj kući dječjih prava o zaštiti prava djece na zdravlje

Aktualni problemi u ostvarivanju zdravstvenih prava djece potaknuli su pravobraniteljicu za djecu da okupi predstavnike različitih resora koji imaju nadležnosti i odgovornosti u zaštiti djece te je osobito važno osigurati njihovo koordinirano djelovanje. Slučajevi u kojima roditelji odbijaju liječenje djeteta, iako su liječnici procijenili da je djetetu nužno i neodgodivo potrebno, bili su poticaj za organiziranje sastanka, održanog 26. listopada 2018., u Maloj kući dječjih prava Ureda pravobraniteljice za djecu.

Pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević okupila je na sastanku predstavnike zdravstvenih ustanova u kojima se liječe djeca, centara za socijalnu skrb, Ministarstva zdravstva, Ministarstva za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade, Centra za posebno skrbništvo, Državnog odvjetništva, sudaca i drugih stručnjaka. Sastali su se kako bi zajedno potražili  načine na koje se može unaprijediti suradnja stručnjaka iz različitih institucija te poboljšati primjena postojećih mehanizama zaštite djece u slučajevima u kojima odluke roditelja nisu u interesu djeteta. Posebni naglasak bio je na slučajevima u kojima roditelji odbijaju preventivne i dijagnostičke postupke te liječenja djeteta koje liječnici smatraju potrebnima, čime je dovedeno u pitanje ostvarivanje zdravstvenih prava djeteta u njegovom najboljem interesu sukladno čl. 24. i čl. 3. Konvencije o pravima djeteta UN-a.

Rasprava je pokazala da zdravstveni djelatnici sve češće nailaze na teškoće u liječenju djece zbog protivljenja ili nesuradnje roditelja, da se o takvim slučajevima obavještavaju centri za socijalnu skrb, da se ponekad uključuju i pravosudna tijela, ali i da ponekad svaki od tih resora na drukčiji način tumači svoje nadležnosti i odgovornosti. Premda propisi nude određene mehanizme zaštite djece u takvim slučajevima, čini se da često nedostaje odlučnosti da se oni dosljedno primijene i da se zaštita najboljeg interesa djeteta doista razmatra kao prioritetno pitanje, koje mora imati prednost pred interesima roditelja.

Također se razgovaralo o teškoćama na koje zdravstveni djelatnici nailaze u slučajevima kad između roditelja, koji su razvedeni i zajednički izvršavaju roditeljsku skrb, postoji nesuglasje oko prihvaćanja određenih postupaka liječenja djeteta, odnosno, kad jedan roditelj prihvaća liječenje, a drugi mu se izričito protivi. Ponovno je istaknut i problem nepostojanja normativnog okvira koji bi regulirao alternativne metode liječenja, što se također može negativno odraziti na zaštitu zdravstvenih prava djeteta.

U drugom dijelu sastanka predstavnici Ministarstva zdravstva i zdravstvenih ustanova pozvani su da podijele svoja iskustva i prijedloge u vezi s potrebama djece na dugotrajnom liječenju. Tako je bilo riječi o tome kako bolje organizirati školu u bolnici i za djecu srednjoškolske dobi koja duže vrijeme borave u bolnici. Također se razgovaralo o aktualnoj situaciji u pogledu organiziranja pedijatrijske palijativne skrbi.

U prvom dijelu sastanka, uz pravobraniteljicu Helencu Pirnat Dragičević, aktivno su sudjelovale i njezina zamjenica Maja Gabelica Šupljika i savjetnica Davorka Osmak Franjić, koja je zatim moderirala drugi dio sastanka s predstavnicima ustanova iz područja zdravstva.

Na temelju zaključaka ovoga sastanka pravobraniteljica će pripremiti preporuke o ostvarivanju zdravstvenih prava djece koje će uputiti svim uključenim sustavima (zdravstva, socijalne skrbi, pravosuđa) i tako još jednom podsjetiti na konkretne odgovornosti prema djeci.