Izbornik

Sastanak u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta

Sastanak u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta
skola_uceniciNa inicijativu pravobraniteljice za djecu, 23. siječnja 2012. u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održan je sastanak o praćenju ostvarivanja i zaštite prava djece u sustavu odgoja i obrazovanja. Pravobraniteljicu Milu Jelavić i njezinu zamjenicu Ester Radmilo primila je zamjenica ministra obrazovanja, znanosti i sporta Marija Lugarić, a na sastanku su bile i pomoćnica ministra Ankica Nježić i stručna savjetnica Boška Milanović Litre.  
Teme razgovora na sastanku bile su:
– stručno osposobljavanje, usavršavanje i licencije za rad učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja (program, postupak i način stjecanja, izdavanja i obnavljanja licencije, uspostava odgovarajućih mehanizama zaštite djece od postupanja odgojno-obrazovnih radnika);
– način postupanja učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u poduzimanju mjera zaštite prava učenika i suradnja školskih ustanova s drugim tijelima nadležnima za zaštitu prava djece (prava djece na zaštitu od nasilja, spolne zlouporabe, zanemarivanja, zlostavljanja, izrabljivanja i nehajnog postupanja);
– jačanje kapaciteta tijela nadzora nad zakonitošću i stručno-pedagoškim radom odgojno-obrazovnih ustanova (unapređenje rada prosvjetnih inspektora i stručno pedagoških nadzornika);
– uvođenje građanskog i zdravstvenog (spolnog) odgoja u škole, izborni predmeti;
– uvođenje alternativnog predmeta vjeronauku u osnovnim školama i rasterećenje nastavne satnice;
– obvezno srednje obrazovanje;
– dostupnost osnovnog i srednjeg obrazovanja u okolnostima financijske opterećenosti građana (prijevoz učenika, smještaj u učeničke domove);
– pravo na obrazovanje djece s posebnim potrebama (vrste teškoća, primjereni programi školovanja i primjereni oblici pomoći djeci s teškoćama, posebni nastavni planovi i programi za školovanje učenika s teškoćama u razvoju, programi za darovite učenike, način uočavanja, školovanja, praćenja i poticanja darovitih učenika);
– podizanje razine stručne osposobljenosti i ekipiranosti školskog administrativnog osoblja (pravna pomoć školskim ustanovama pri razrješavanju radno-pravnog statusa radnika u odgojno-obrazovnim ustanovama);
– dopuna propisa kojim bi se u budućnosti izbjegle situacije nedostatka nadzora nad obavljanjem djelatnosti koje u nekom od svojih segmenata predstavljaju odgoj i obrazovanje djece te skrb o djeci, kao što je na primjer obavljanje djelatnosti poduke djece i pružanja usluga u igraonicama;
– zaštita djece koja se bave sportom (uređenost rada sportskih udruga, način osnivanja, zadaće, djelokrug i način rada školskih sportskih društava, stručna osposobljenost osoba koje programiraju i vode sportske aktivnosti djece i mladeži, njihovu poduku i trening – licencije za rad s djecom u području sporta, izrada programa aktivnosti i daljnjeg uključivanja u sport za djecu i mlade koji su godinama aktivno trenirali kako bi postali profesionalni sportaši, ali im to nije uspjelo);
– inspekcijski nadzor nad provođenjem Zakona o športu (nadzor nad zakonitošću rada pravnih osoba iz sustava sporta i njihovih općih akata, inspekcijski nadzor nad djelatnicima u sportu koji rade s djecom).