Izbornik

Seminar Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava

Seminar Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava

DianaKensington 300x183U Zagrebu je 26. i 27. listopada 2015. održan seminar Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava o provedbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Prvoga dana seminara u Maloj kući dječjih prava, pri Uredu pravobraniteljice za djecu, održan je sastanak potpredsjednice UN-ovog Odbora za prava osoba s invaliditetom Diane Kingston s predstavnicima organizacija civilnog društva koje su sudjelovale u izradi Paralelnog izvješća o provedbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, a koje je UN-ovom Odboru podnijela pravobraniteljica za osobe s invaliditetom u kolovozu 2014. godine.
Diane Kingston pojasnila je način na koji Odbor za prava osoba s invaliditetom prati provedbu UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom te se posebno osvrnula na hitne preporuke za Republiku Hrvatsku u vezi s nezadovoljavajućom situacijom u ustanovama za osobe s invaliditetom, sterilizacijom osoba s invaliditetom i prisilnim postupanjima prema osobama s invaliditetom u psihijatrijskim ustanovama. Na sastanku je prisustvovala savjetnica pravobraniteljice za djecu Ivona Salaj, koja je pratila i prvi dan seminara.
Na dvodnevnom seminaru Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (European Network of National Human Rights Institutions, ENNHRI) prisustvovali su predstavnici zemalja koje su ratificirale Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom kao i predstavnici zemalja koji su u postupku ratificiranja. Sudionici seminara podnijeli su kratka izvješća o primjeni Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u zemljama iz kojih dolaze.
Predstavnici tijela za ljudska prava razmatrali su načine na koje se može provesti članak 12. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom koji se odnosi na jednakost osoba s invaliditetom pred zakonom, s posebnim naglaskom na pravo na poslovnu sposobnost. Drugi dan seminara fokusirao se upravo na zakonodavne promjene vezane uz institut skrbništva u Republici Hrvatskoj.