Izbornik

Seminar “Jednostavniji život prekograničnih obitelji: ka zajedničkom europskom standardu”

Seminar “Jednostavniji život prekograničnih obitelji: ka zajedničkom europskom standardu”

Pravni fakultet u Osijeku organizirao je 7. i 8. ožujka 2019. nacionalni seminar u okviru projekta “Jednostavniji život prekograničnih obitelji: ka zajedničkom europskom standardu” – EUFams II. Znanstveni tim osječkog Pravnog fakulteta jedan je od partnera u projektu, uz nositelja projekta Sveučilište Heidelberg.

Svrha projekta je povezivanje propisa s praksom, izučavanje prakse nacionalnih sudova, utvrđivanje spornih odredbi i poteškoća u primjeni uredbi i konvencija, a potom izrada modela zakona i protokola za bolju i ujednačenu primjenu propisa, kao i smjernica za vlade država članica EU za donošenje pozitivnih propisa.

Teme izlaganja na seminaru bile su: primjena i problematika primjene uredbi EU koje reguliraju postupanje sudova i drugih nadležnih tijela, posebni skrbnici za djecu, središnja (državna) tijela na području obiteljskih odnosa i nasljednog prava, Haška konvencija o međunarodnoj otmici djece iz 1980., Haška konvencija o mjerama dječje zaštite iz 1996. i drugo.

Izlagači su bili profesori s pravnih fakulteta u sveučilišta Osijeku, Splitu i Rijeci, Asser instituta u Hagu, Sveučilišta u Temišvaru (Rumunjska), sutkinja Općinskog suda u Zagrebu, sutkinja Vrhovnog suda u Zagrebu i predstavnica Centra za posebno skrbništvo.

Kao predstavnik Ureda pravobraniteljice za djecu seminar je pratio savjetnik Darko Laksar.