Izbornik

Seminar o EU direktivi o zaštiti žrtava kaznenih djela

Seminar o EU direktivi o zaštiti žrtava kaznenih djela

Pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić sudjelovala je na seminaru za stručnjake o EU Direktivi o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela. Seminar je održan u Bruxellesu 23. veljače 2017., u okviru tjedna posvećenog restorativnoj pravdi.

Poseban fokus na seminaru bio je posvećen člancima 25. i 26. EU Direktive koji se odnose na edukaciju i trening stručnjaka različitih profila koji dolaze u kontakt sa žrtvama (policija, pravosuđe) i suradnji među institucijama s ciljem podrške i zaštite žrtava u cijeloj Europi.