Izbornik

Seminar o primjeni europskog prava pred nacionalnim sudovima

Seminar o primjeni europskog prava pred nacionalnim sudovima

seminarU organizaciji Jean Monnet Međusveučilišnog Centra izvrsnosti Opatija i Hans-Seidel-Stiftung Ureda u Zagrebu, uz potporu Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske, u Opatiji je 29. i 30. svibnja 2014. održan seminar za pravne praktičare “Primjena europskog prava pred nacionalnim sudovima”.

 

Seminar je bio posvećen različitim temama primjene europskog prava pred nacionalnim sudovima. Glavna hipoteza bila je kako međunarodno i europsko pravo nisu “dodatni” teret nacionalnim sucima, već pružaju nove modele razmišljanja i potencijalno mijenjaju dominantnu pravnu kulturu posttranzicijskih zemalja. Stoga su na seminaru razmatrane praktične implikacije prilagodbe nacionalnog sudstva i primjene novih izvora prava, ali i šira pitanja pravne kulture i pravne interpretacije u kontekstu vladavinskog sustava na više razina. Seminar je namijenjen sucima, odvjetnicima, pravnicima u gospodarstvu i tijelima državne uprave te lokalne i regionalne samouprave.

Iz ureda pravobraniteljice za djecu na seminaru je sudjelovala savjetnica Danijela Žagar.

O organizatorima seminara, programu i izlagačima pročitajte ovdje. (Foto: http://excellence.com.hr)