Izbornik

Simpozij “Koraci za budućnost bez nasilja”

Simpozij “Koraci za budućnost bez nasilja”

bez nasiljaNastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije organizirao je 23. studenoga 2012. u Rijeci simpozij “Koraci za budućnost bez nasilja”. Skup je održan u povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, a kako bi se ukazalo na problem nasilja u društvu i teškoće vezane uz prepoznavanje nasilja, obvezu prijave sumnje na nasilje te provođenje postupka s nasilnikom i žrtvom. Predavanja su održali iskusni stručnjaci iz područja socijalne skrbi, zdravstva, pravosuđa, policije te civilnog sektora. U zaključcima je istaknuta potreba suradnje i povezanosti svih institucija i subjekata koje pružaju pomoć žrtvama nasilja ili tretman počinitelja.

 

Jedno od uvodnih izlaganja održala je i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić. Bilo je riječi o propustima u postupanju policajaca prema žrtvama nasilja, ali i o naporima koji se ulažu u educiranje policajaca, upravo radi sprečavanja takvih propusta. Predstavljeni su i preventivni programi policije. Istaknut je problem nelagode gotovo svih koji su pozvani svjedočiti u sudskom postupku u vezi s obiteljskim nasiljem te o pomoći koju pružaju uredi za podršku žrtvama i svjedocima, osnovani pri sudovima.

Odsjek za prevenciju nasilja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije od 2008. godine provodi edukaciju zdravstvenih djelatnika o nasilju te o obvezi prijavljivanja nasilja te je jedini zavod u Hrvatskoj koji provodi takve edukacije. Do sada je edukaciju pohađalo više od 200 zdravstvenih djelatnika, što daje i vidljive rezultate te je, prema podacima Centra za socijalnu skrb Rijeka, broj prijava nasilja od strane zdravstvenih djelatnika povećan za 30%.

Kao predstavnica Ureda pravobraniteljice za djecu simpozij je pratila savjetnica Ana Albrecht. (Foto: primorska.policija.hr)