Izbornik

Stručni sastanak o uvjetima liječenja djece s teškoćama mentalnog zdravlja

Stručni sastanak o uvjetima liječenja djece s teškoćama mentalnog zdravlja

S obzirom na informacije o neodgovarajućim uvjetima u kojima se liječe djeca s teškoćama mentalnoga zdravlja, posebno kad postoji potreba njihovog dužeg bolničkog liječenja, potaknuta apelima liječnika koji s djecom rade i izražavaju zabrinutost za sigurnost i kvalitetu liječenja u postojećim okolnostima, pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić u svome je uredu 20. listopada 2016. održala stručni sastanak o potrebi unapređivanja uvjeta liječenja djece i adolescenata s teškoćama mentalnog zdravlja. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Kliničkih bolničkih centara u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci, predstavnici Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež u Zagrebu (“Kukuljevićeva”), Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, Ministarstva zdravstva, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Sudionici sastanka su pravobraniteljicu i njezine suradnice upoznali s aktualnim stanjem u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji, koje je izrazito zabrinjavajuće u pogledu uvjeta u kojima se djeca liječe, zatim o potrebama u ovom području zaštite zdravlja djece i pretpostavkama koje trebaju biti zadovoljene kako bi se ostvarili pozitivni pomaci.

Pozitivnim je ocijenjeno osnivanje Povjerenstva za dječju i adolescentnu psihijatriju pri Ministarstvu zdravstva. S obzirom na to da rad s djecom s teškoćama mentalnoga zdravlja ima niz specifičnosti u odnosu na rad s odraslim duševno bolesnim osobama, posebno je istaknut problem maloga broja psihijatara specijaliziranih za rad s djecom i adolescentima. Kao zabrinjavajuće je navedeno i to da sadašnji uvjeti u kojima ovi psihijatri rade djeluju destimulirajuće na mlade liječnike te se oni teško odlučuju za tu specijalizaciju i rad s djecom i adolescentima s teškoćama mentalnog zdravlja.

Institucija pravobranitelja za djecu temeljem propisanih ovlasti već godinama prati stanje u pogledu uvjeta u kojima se liječe djeca s teškoćama mentalnog zdravlja, obilazi zdravstvene institucije i upućuje preporuke usmjerene postizanju više razine zdravstvene skrbi o djeci i osiguranju odgovarajućih uvjeta za njihovo liječenje.