Izbornik

Studijski posjet delegacije Sjeverne Makedonije Uredu pravobraniteljice za djecu

Studijski posjet delegacije Sjeverne Makedonije Uredu pravobraniteljice za djecu

U sklopu studijskog putovanja Quality education for All – North Macedonia, 6. lipnja 2024. Malu kuću dječjih prava posjetili su predstavnici Ministarstva obrazovanja, Ureda pravobranitelja i škola iz Sjeverne Makedonije.

Pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević pozdravila je sudionike studijskog posjeta poželjevši im dobrodošlicu u Malu kuću dječjih prava te je predstavila sebe i svoje savjetnice Ivonu Makvić Salaj i Valentinu Paver.

Dan ranije (5. lipnja) članovi delegacije posjetili su Međimursku županiju i obišli osnovne škole u Maloj Subotici i Orehovici te romska naselja u tim općinama. Svi prisutni složili su se da je Republika Hrvatska, potaknuta  presudom koju je 2010. godine donio Europski sud za ljudska prava u slučaju „Oršuš i ostali protiv Republike Hrvatske“, napravila određeni iskorak po pitanju poboljšanja položaja Roma u Hrvatskoj. No, unatoč tome što je postignut određeni napredak, posebno u području obrazovanja, nedostaju konkretni zakoni koji bi riješili problem diskriminacije, odnosno segregacije Roma u obrazovanju.

Pravobraniteljica za djecu sudionike je upoznala s djelokrugom, ovlastima i načinom rada Pravobranitelja za djecu. Naglasila je kako ova institucija postoji više od 20 godina, a karakterizira ju, prije svega, nezavisnost, specijaliziranost, samostalnost i multidisciplinarnost. Prema Zakonu o pravobranitelju za djecu, u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga pravobraniteljica za djecu je ovlaštena upozoravati, predlagati i davati preporuke. Međutim, nema mehanizme kojima bi prisilila tijela da postupe u skladu s danim prijedlozima i preporukama, već isključivo o tome može obavijestiti tijelo koje obavlja nadzor nad njihovim radom te Hrvatski sabor i javnost u okviru svojeg redovitog godišnjeg izvješća.

Sudionicima je predstavila i Mrežu mladih savjetnika (MMS), naglasivši kako je izuzetno važno da djeca i mladi imaju mogućnost i priliku izraziti svoje mišljenje o stvarima koje ih se tiču. Zbog toga pravobraniteljica za djecu i njezini suradnici pokušavaju biti što više u kontaktu s djecom i mladima kako bi saznali koje su im teme bitne i/ili zabrinjavajuće te što bi i na koji način željeli promijeniti.

Skup je završio izlaganjem na temu  „Uključivanje romske djece u odgojno-obrazovni sustav – perspektiva Ureda pravobranitelja za djecu“, koje je održala savjetnica Ivona Makvić Salaj. U izlaganju se osvrnula na izazove i probleme s kojima se susreću djeca pripadnici romske nacionalne manjine te najčešće razloge zbog kojih dolazi do segregacije, odnosno formiranja isključivo romskih razrednih odjela. Na kraju je iznijela prijedloge i mjere za poboljšanje položaja djece pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovnom sustavu (npr. uvođenje obvezatnog dvogodišnjeg programa predškole za svu djecu pripadnike romske nacionalne manjine, osiguravanje romskih pomagača u vrtićima i školama, osiguravanje prijevoza do škola i vrtića i dr.).