Izbornik

Studijski posjet stručnjaka iz Ukrajine

Studijski posjet stručnjaka iz Ukrajine

UkrajinaU okviru studijskog posjeta Republici Hrvatskoj, delegacija stručnjaka iz Ukrajine posjetila je 30. rujna 2014. Ured pravobraniteljice za djecu. Studijski posjet organiziran je u sklopu projekta Vijeća Europe “Jačanje i zaštita prava djece u Ukrajini”. Članovi delegacije su se, u razgovoru sa zamjenicom pravobraniteljice za djecu Ester Radmilo i savjetnicama za pojedina područja zaštite prava djeteta, upoznali s hrvatskim modelom zaštite dječjih prava.

 

Zamjenica pravobraniteljice upoznala ih je s funkcioniranjem i organizacijom rada Ureda pravobraniteljice za djecu. Članovi delegacije zanimali su se osobito za organizaciju rada regionalnih ureda, načine postupanja po pojedinačnim prijavama povrede dječjih prava, nadležnosti pravobraniteljice za djecu i za mogućnosti utjecaja u zakonodavnoj proceduri, kao i za suradnju s udrugama i nadležnim tijelima, osobito u području obrazovanja. Posebno su ih  zanimala iskustva Ureda pravobraniteljice za djecu koja se odnose na zaštitu djece u rizičnim i ranjivim situacijama, primjerice, na djecu pripadnike romske populacije, djecu pogođenu ratnim zbivanjima, djecu stranaca odvojenu od roditelja, kao i djecu smještenu u institucijama.