Izbornik

Suradnja s UNICEF-ovim uredom za Hrvatsku

Suradnja s UNICEF-ovim uredom za Hrvatsku

unicef logoPredstojnica UNICEF-ovog ureda za Hrvatsku Valentina Otmačić, zajedno sa suradnicama, sastala se 9. rujna 2015. s pravobraniteljicom za djecu Ivanom Milas Klarić. Na sastanku je bilo riječi o aktualnim temama i zadaćama kojima se Ured pravobraniteljice i Ured UNICEF-a namjeravaju baviti u sljedećem razdoblju, kao i o uspješnoj međusobnoj suradnji u pojedinim područjima te mogućim zajedničkim aktivnostima.

Posebno je bilo riječi o aktualiziranju preporuka UN-ovog Odbora za prava djeteta upućenih prošle godine Republici Hrvatskoj, zatim o dostupnosti i kvaliteti predškolskog odgoja, o ostvarivanju ciljeva deinstitucionalizacije, osobito u području skrbi o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi te o nizu drugih pitanja u vezi sa zaštitom prava djece.

Na sastanku su bile i Đurđica Ivković i Gorana Dojčinović iz UNICEF-ovog ureda, zatim zamjenice pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika i Ester Radmilo te savjetnice Lidija Petrović i Maja Flego.