Izbornik

Tallinn: Radionica Vijeća Europe o djeci u skrbi

Tallinn: Radionica Vijeća Europe o djeci u skrbi

Vijece_EuropeTreća tematska radionica o ulozi nacionalnih struktura za ljudska prava u zaštiti i promicanju prava djece u skrbi, održana je u Tallinnu (Estonija) od 6. do 7. travnja, u organizaciji  Vijeća Europe i Europske unije, kao dio Projekta „Peer to Peer“ II. Radionici je nazočilo 33 sudionika iz nacionalnih struktura za ljudska prava i drugih specijaliziranih tijela uključujući ENOC, te predstavnica Ureda pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske, Danijela Žagar. Program je uključivao obradu četiri teme koje se odnose na važeće međunarodne pravne norme, odluku o stavljanju djece u skrb, zaštitu prava djece u skrbi i nakon skrbi.