Izbornik

Tribina o stanju ženskih ljudskih prava u Hrvatskoj

Tribina o stanju ženskih ljudskih prava u Hrvatskoj

Djevojka shutterŽenska mreža Hrvatske organizirala je 26. studenoga 2015. u Zagrebu tribinu “Stanje ženskih ljudskih prava u Republici Hrvatskoj danas”, na kojoj je bilo riječi i o primjedbama i preporukama UN-ovog Odbora za uklanjanje svih oblika diskriminacije žena i ostvarivanju Konvencije za ukidanje svih oblika diskriminacije, zatim o preporukama Odbora za ljudska prava i na kraju, o preporukama Radne skupine UN-ovog Vijeća za ljudska prava na Opći periodični pregled.
Izlaganja su se odnosila na ugroženost prava žena u odnosu na sekularnost države, žene Romkinje, na zastupljenost žena u politici, reproduktivno zdravlje žena, pravo na pobačaj, ekonomsku ugroženost i druga pitanja. Tribini je nazočila zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika.