Izbornik

U Dubrovniku održan Regionalni forum o vladavini prava u Jugoistočnoj Europi

U Dubrovniku održan Regionalni forum o vladavini prava u Jugoistočnoj Europi

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević i njezina zamjenica Ivana Buljan Ajelić sudjelovale su 22. i 23. ožujka 2019. na Šestom godišnjem regionalnom forumu o vladavini prava u Jugoistočnoj, održanom u Dubrovniku. Skup su organizirali Civil Rights Defenders i AIRE centar, a tema ovogodišnjeg foruma bila su dječja prava, s obzirom na to da se ove godine obilježava šezdeseta godišnjica donošenja UN-ove Deklaracije o pravima djeteta. Forum su podržali Švedska međunarodna agencija za razvoj, Vlada Ujedinjenog Kraljevstva i Fondacija Konrad Adenauer.

Na skupu je sudjelovalo 170 eminentnih sudionika iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Srbije, među kojima su bili i suci vrhovnih i ustavnih sudova, članovi sudskih vijeća, čelnici pravosudnih akademija, institucija za zaštitu ljudskih prava i nevladinih organizacija iz regije, kao i devet sadašnjih i bivših sudaca Europskog suda za ljudska prava.

Cilj stručnog skupa bio je implementacija odluka Europskog suda za ljudska prava (ESLJP) koje se odnose na zaštitu dječjih prava u praksu nacionalnih sudova, odnosno ostvarivanje suradnje između pravosudnih tijela različitih država s područja zapadnog Balkana te razmjena dobre prakse .

Raspravljalo se o konceptu najboljeg interesa djeteta, kao trodimenzionalnog pojma koji nije definiran u međunarodnim dokumentima koji reguliraju područje ljudskh prava i prava djece, a predstavlja pravilo postupka koje je potrebno primarno uzeti u obzir u odnosu na  prava drugih u postupku. Ovaj koncept mora uključiti procjenu u odnosu na svako dijete i u odnosu na interes roditelja, obitelji, braće, zakonskih zastupnika i drugih odraslih osoba  te ga ujedno sagledati u kontekstu određenog vremena. To načelo važno je implementirati u sve sustave u društvu.

Na forumu su suci i neki bivši suci  ESLJP-a (Crna Gora – Ivana Jelić, Sjeverna Makedonija – Jovan Ilievski, Srbija – Branko Lubarda, Hrvatska – Ksenija Turković, Albanija – Darian Pavli, BiH – Ljiljana Mijović)  dali prikaz slučajeva i metodologije koju je sud slijedio kod identifikacije, odnosno utvrđivanja najboljeg interesa djeteta u konkretnim predmetima, rukovodeći se načelom supsidijarnosti.

Pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević sudjelovala je u raspravi u radnoj grupi koja se bavila glavnim izazovima u oblasti prava djeteta, uključujući djecu kao podnosioce predstavki pred ESLJP-om i drugim međunarodnim tijelima.

Raspravljalo se i o praksama i izazovima ESLJP-a, nacionalnim sudovima te o novijim trendovima u zaštiti dječjih prava u Europi.