Izbornik

U Hagu održana međunarodna konferencija o podršci roditeljstvu

U Hagu održana međunarodna konferencija o podršci roditeljstvu

ThinkParentsU organizaciji Nizozemskog instituta mladih (Netherlands Youth Institute), Sveučilišta u Amsterdamu, Vijeća Europe i Eurochilda u Hagu je od 10. do 12. listopada 2012. održana Prva europska konferencija o podršci roditeljstvu pod naslovom “Think Parents”.

Konferencija se ostvarila kroz plenarna izlaganja i rasprave, tri okrugla stola o istraživanjima i praksi, razvoju politika, uslugama i integriranom djelovanju, poster-prezentacije te kroz niz radionica. Teme o kojima se raspravljalo na radionicama bile su: različite obitelji, uloga vlade u osiguravanju podrške obitelji, primjeri integriranog djelovanja, rano učenje – međusobna odgovornost, internet i podrška obitelji, strategije i politike, volonterski rad, standardi i smjernice, europska perspektiva podrške roditeljstvu, roditelji i škola, osnaživanje roditeljstva.

Sudionike se potaknulo da promišljaju o situaciji u zemljama iz kojih dolaze te da izrade svojevrsne inventure usluga koje su ondje dostupne djeci i obiteljima, kao i njihove kvalitete, integriranosti različitih sustava, te mogućnostima implementacije postojećih i vrijednih praksa u Europi. Na konferenciji je predstavljen i kompendij Eurochilda: Early intervention and prevention in family and parenting support (dostupan na web stranici Eurochilda i stranici Europske komisije). Tema ove publikacije su politike i prakse u Europi vezane uz pomoć obitelji i roditeljima u ostvarivanju njihove uloge. Nabrajaju se usluge i mogućnosti za obitelji i djecu u vrijeme globalne ekonomske krize te uloga lokalne zajednice kao i vlade u prevencijskim i intervencijskim aktivnostima usmjerenima djeci, roditeljima i obiteljima.

U radu ove međunarodne konferencije sudjelovalo je više od 300 sudionika iz cijele Europe. Iz Ureda pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske na konferenciji je sudjelovala zamjenica pravobraniteljice Maja Gabelica Šupljika.