Izbornik

U Opatiji održan Prvi susret NEF-a Hrvatske

U Opatiji održan Prvi susret NEF-a Hrvatske

U organizaciji Društva Naša djeca Opatija i Saveza društava Naša djeca Hrvatske, u Opatiji je 13. i 14. prosinca 2019. održan Prvi susret Nacionalnog foruma dječjeg vijeća Eurochilda – NEF.

Nacionalni forum dječjeg vijeća Eurochilda (NEF) aktivnost je koja omogućava djeci i mladima ostvarivanje prava na izražavanje vlastitog mišljenja o svim stvarima koje se na njih odnose te na to da se njihovo mišljenje i mišljenje njihovih vršnjaka uvažava od strane osoba koje odlučuju o pitanjima vezanim za život djece i mladih na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Članovi NEF Hrvatske su djeca u dobi 10 do 15 godina, a njegov rad koordinira Društvo Naša djeca Opatija u partnerstvu sa Savezom DND Hrvatske.

Među članovima mreže Eurochilda je i Ured pravobraniteljice za djecu te je u rad NEF-a Hrvatske uključena i  predstavnica Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu Martina Vidović iz Rijeke. Na sastanku u Opatiji u njezinoj je pratnji bila savjetnica pravobraniteljice Danijela Žagar.

Kao prilog promicanju prava djeteta na iznošenje vlastitoga mišljenja prilikom donošenja odluka koje se odnose na njega, Eurochild radi na razvoju standarda sudjelovanja djece i uključivanju sudjelovanja djeteta u svoje radne strukture podržavajući uspostavljanje nacionalnih Eurochild Foruma (NEF). Donedavno su, kao pilot projekti, djelovala tri Nacionalna foruma dječjih vijeća (NEF) i to u Malti, Bugarskoj i Estoniji, a od jeseni 2019. djeluje i prvi saziv NEF-a Hrvatske.

Na Prvom susretu Nacionalnog foruma dječjeg vijeća Eurochilda sudjelovalo je 13 predstavnika djece iz dječjih vijeća, dječjih foruma i Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu, iz Čabra, Jastrebarskog, Vidovca, Pregrade, Velike Gorice, Nove Gradiške, Opatije i Rijeke, sa svojim voditeljima. Nakon pozdravnih riječi i upoznavanja sudionika, na prvom susretu djeca su se upoznala s radom Eurochilda, definirala program rada NEF-a Hrvatske, osmislila uvjete Natječaja za službeni logo NEF-a i kampanju kojom će se baviti u svojem mandatu, te su utvrdila svoja znanja o Europskoj uniji i upoznala se sa stanjem dječjih prava u EU.

Susret je rezultirao upućivanjem pisma potpredsjednici Europske komisije Dubravki Šuici kako bi se upoznala s radom NEF-a Hrvatske, sa željom uspostavljanja suradnje čiji bi cilj bio povećanje kvalitete života djece u Hrvatskoj i Europi. Isto pismo poslano je i ministrici za demografiju, obitelj, mlade, i socijalnu politiku Vesni Bedeković.

Sudionici susreta zaključili su da je sudjelovanje djece ključ poštovanja dječjih prava, da se treba zalagati za Europu koja štiti djecu, koja povezuje svijet djece i svijet odraslih i koja povezuje različitosti te da je nužno zalaganje da dječja participacija bude novi poticaj europskoj demokraciji.