Izbornik

U Osijeku održan skup “Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici”

U Osijeku održan skup “Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici”

Savjetnice pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović i Davorka Osmak Franjić sudjelovale su u izlaganjima i raspravama na VIII. znanstveno-stručnom skupu “Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici”, koji je održan 13. – 15. veljače 2020. na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Davorka Osmak Franjić je, s izv. prof. dr. sc. Ivanom Borić i Andreom Ćosić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu (ERF), predstavila znanstvenu publikaciju “Participacija djece u školi”, objavljenu u nakladi Pravobranitelja za djecu i ERF-a. Ta je knjiga proizašla iz istraživanja pod nazivom “Participacija djece u odgojno-obrazovnom sustavu”, koje je Ured pravobraniteljice za djecu proveo tijekom 2017. i 2018. godine, u suradnji s istraživačkim timom s ERF-a te Odsjeka za pedagogiju i Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na znanstveno-stručnom skupu je, osim predstavljanja knjige “Participacija djece u školi” predstavljena i njezina child-frendly verzija – ilustrirana publikacija “I ja želim sudjelovati – Participacija djece u školi”, koja sadrži glavne naglaske istraživanja, koja je svojom formom i jezično prilagođena djeci. Na skupu su, u okviru sesije Usmenih priopćenja, autorice Andrea Ćosić, Ivana Borić i Davorka Osmak Franjić predstavile dio rezultata istraživanja u izlaganju pod nazivom “Zašto je učenicima važno sudjelovati u školi? – doživljaj svrhe i (ne)jednakih mogućnosti za sudjelovanje iz perspektive učenika”.

Savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović na znanstveno-stručnom skupu aktivno je sudjelovala u Okruglom stolu “Izazovi inkluzije u odgojno-obrazovnom sustavu”, na kojem je naglasila nediskriminaciju kao temelj inkluzivnosti te dvosmjernu povezanost inkluzivnog društva i inkluzivne škole. Sudjelovala je i u radu Okruglog stola “Zdravstvena pismenost odgojno-obrazovnih djelatnika u području mentalnog zdravlja djece i mladih”. Osim o potrebama djece i odraslih u pogledu unapređivanja kvalitete njihovog odnosa i komunikacije u školi, savjetnica Vladović je prisutne upoznala s Preporukom mladih o mentalnom zdravlju  Europske mreže mladih savjetnika pravobranitelja za djecu – ENYA-e (dostupno na https://dijete.hr/download/enya-preporuke-mladih-o-mentalnom-zdravlju-2018/).