Izbornik

U Rijeci održan simpozij “Zdravlje za sve?! Promicanje otpornosti u obrazovanju u Europi!”

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 11. svibnja 2018. održan je 6. Međunarodni simpozij “Zdravlje za sve?! Promicanje otpornosti u obrazovanju u Europi!”. Simpozij je sufinanciran programom Erasmus+ Europske unije, odnosno projektom “ENhancing REsilience in Teacher Education” (Jačanje otpornosti kroz edukaciju učitelja) – ENRETE, Key Action 2: Strategic Partnerships (Contract No. 2016-1-MT01-KA203-015222).

Suvremena Europa suočava se s rastućim nizom društvenih, gospodarskih i kulturnih izazova. Povećanje društvenih razlika i nejednakosti stavlja djecu u rizike u pogledu dostizanja akademskih i razvojnih ishoda kao i u pogledu problema mentalnog zdravlja. Unapređivanje otpornosti (resilience) u obrazovnom sustavu široko je prepoznato kao obećavajuća strategija za osiguranje uvjeta i prevladavanje prepreka u svrhu cjelovitoga razvoja djece.
Na simpoziju su predstavljeni različiti pristupi u izgradnji otpornosti djece u Hrvatskoj i diljem Europe. Predstavljeno je nekoliko priznatih kurikuluma za razvoj otpornosti i njihove evaluacije, primjerice iz Malte, Grčke, Portugala, Italije, Rumunjske i Hrvatske. Posebno je naglašena ključna uloga roditelja i obitelji, kao i uloga obrazovnih djelatnika i njihovo obrazovanje u cilju promocije otpornosti.

Simpozij je pratila i savjetnica pravobraniteljice za djecu Danijela Žagar.