Izbornik

U zagrebačkoj OŠ Kajzerica održane radionice o dječjim pravima

U zagrebačkoj OŠ Kajzerica održane radionice o dječjim pravima

Na poziv zagrebačke Osnovne škole Kajzerica, Ured pravobraniteljice za djecu pridružio se njihovom projektu pod nazivom STEAM dan (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics), koji je održan 24. studenoga 2022. Niz aktivnosti tom je prilikom održan u školi: uz predstavljanje rada znanstvenika, matematičara, umjetnika i obilježavanje Svjetskog dana izumitelja, organizirana je i humanitarna akcija prikupljanja donacija za Hrvatski Crveni križ u koju su se uključili svi učenici, te aktivnosti obilježavanja Svjetskog dana prava djeteta, 20. studenoga. Tim povodom škola se obratila Uredu pravobraniteljice za djecu, s pozivom da se za učenike nižih razreda održe  radionice o dječjim pravima. Radionice su održane u 2.a i u 2.e razredu, a vodila ih je savjetnica pravobraniteljice Davorka Osmak Franjić, uz pomoć savjetnice Maje Flego.

Radionice su se odvijale u obliku razgovora u kojem su djeca pokazala da dosta toga već znaju o pravima djeteta. U prvom dijelu radionice razgovaralo se o razlici između dječjih želja i potreba, te o tome koja sve dječja prava postoje, tko je odgovoran za zaštitu prava djece, koje su to situacije u kojima bi pravo djeteta moglo biti povrijeđeno i kome se djeca mogu obratiti za pomoć u takvim situacijama.

U drugom dijelu savjetnice su predstavile Konvenciju o pravima djeteta, objasnile da je riječ o međunarodnom ugovoru koji ima nadzakonsku snagu i obvezuje sve države članice da svakom djetetu, bez diskriminacije, omoguće ostvarivanje svih prava. Predstavivši temeljna načela Konvencije – nediskriminaciju, djetetov opstanak i razvoj, zaštitu najboljeg interesa djeteta i dječju participaciju (sudjelovanje) – savjetnica Davorka Osmak Franjić posebno je istaknula participativna prava djece, odnosno prava na izražavanje mišljenja. Bilo je vrlo ugodno čuti da dio učenika zna i za ta dječja prava. Prepoznali su i odgovornost djece za poštovanje prava drugih – djece i odraslih.

U oba 2. razreda učenici su pokazali visoku motiviranost za razgovor o različitim situacijama u kojima su prepoznali uvažavanje ili kršenje dječjih prava, otkrivali da prava prožimaju sva područja života djece te da i djeca mogu imati aktivnu ulogu u ostvarivanju svojih prava, slobodno iznosili svoja razmišljanja i iskustva – upravo u duhu dječje participacije. Tako se s pravom može zaključiti da su na ovim radionicama djeca, zajedno sa savjetnicama pravobraniteljice za djecu, stvarala i „pričala“ vlastitu priču o pravima djece, koja im je bila bliska i razumljiva.

Ugodnoj i poticajnoj atmosferi u razredu svakako su pridonijele i učiteljice Gabrijela Zagoršćak Peroković i Helena Horžić, a vjerujemo da će u njihovim razredima i ubuduće biti još prilika za nadahnute razgovore o dječjim pravima i odgovornostima. Svi su učenici dobili svoj primjerak Konvencije o pravima djeteta, s djeci prilagođenom skraćenom i ilustriranom verzijom tog dokumenta pod naslovom „Upoznaj svoja prava“, te letak o pravobraniteljici za djecu i njezinoj ulozi u zaštiti dječjih prava.

Savjetnice su također darovale školi publikacije Ureda pravobraniteljice za djecu, letke i postere za djecu, te ilustrirani kalendar pravobraniteljice za 2023. godinu.