Izbornik

Učenici OŠ Dolac posjetili ured pravobraniteljice u Rijeci

Učenici OŠ Dolac posjetili ured pravobraniteljice u Rijeci

Riječki ured pravobraniteljice za djecu 5. veljače 2019. posjetilo je devetero učenika i učenica 8. razreda Osnovne škole Dolac iz Rijeke, zajedno s profesoricom Barbarom Fatur Juretić. Riječ je o učenicima koji pohađaju izborni predmet Građanski odgoj, čiji je cilj pripremiti djecu za život u demokratskom društvu i osposobiti ih za sudjelovanje u javnom životu na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

U riječkom uredu pravobraniteljice dočekala ih je savjetnica Danijela Žagar, koja ih je upoznala s Konvencijom o pravima djeteta, djelokrugom i načinom rada pravobraniteljice za djecu. Posebno je pritom istaknula važnost i vrijednost suradnje pravobraniteljice i njezinih savjetnika s djecom, koja se odvija i kroz susrete s učenicima u njihovim školama, i kroz posjete uredima pravobraniteljice, ali i kroz rad Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu.