Izbornik

Unaprijediti dostupnost asistivne tehnologije djeci s razvojnim teškoćama

djecak ruke mame i tateU Zagrebu je 2. lipnja 2017. održan prvi sastanak Programskog odbora za unaprjeđenje dostupnosti asistivne tehnologije i podrške za djecu s razvojnim odstupanjima/teškoćama. Programski odbor dio je aktivnosti programa “Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu potpomognute komunikacije (PK) kao metode rane intervencije za djecu od 0 do 8 godina s razvojnim odstupanjima/teškoćama” koji provodi Ured UNICEF-a za Hrvatsku, u partnerstvu s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Program se provodi od 1. listopada 2016. do 31. siječnja 2018. godine.

Glavni ciljevi programa su: (1) jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade u zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne skrbi te organizacijama civilnog društva za sustavnu primjenu potpomognute komunikacije u radu sa djecom s razvojnim odstupanjima/teškoćama u dobi 0-8 godina te (2) unapređivanje dostupnosti asistivne tehnologije za potpomognutu komunikaciju i primjerne podrške za djecu s razvojnim odstupanjima/teškoćama u dobi 0-8 godina. Do sada su provedene edukacije stručnjaka u četiri regionalna centra (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek) i Specijalnoj bolnici za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra koje provodi multidisciplinarni tim Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta te Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

U pogledu drugog cilja programa, Programski odbor sačinjavaju predstavnici Ministarstva zdravstva, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ureda pravobraniteljice za djecu, Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Hrvatskog logopedskog društva, Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora, roditelja djece sa složenim komunikacijskim potrebama te predstavnici provoditelja programa, UNICEF-a i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Zadatak je ovoga odbora definirati mjere za unapređivanje dostupnosti asistivne tehnologije i podrške kroz procjenu kapaciteta i postojećih resursa za pružanje podrške u primjeni potpomognute komunikacije u radu s djecom; definirati smjernice za ostvarivanje prava na asistivnu tehnologiju pomagala za potpomognutu komunikaciju u okviru zdravstvenog sustava te definirati standarde za pružanje kvalitetne podrške djeci s razvojnim odstupanjima/teškoćama u dobi 0-8 godina, korisnicima asistivne tehnologije, u komunikaciji.
Na prvom sastanku članovi odbora upoznati su s programom i njegovom provedbom te su odrađene pripremne aktivnosti za provedbu procjene stanja o raspoloživim stručnim kapacitetima i iskustvima u primjenu potpomognute komunikacije i asistivne tehnologije u Hrvatskoj. U tu svrhu kreirat će se Upitnik koji će se distribuirati ustanovama u sustavu zdravstva, socijalne skrbi i obrazovanja koje rade s djecom s razvojnim odstupanjima/teškoćama. Provedba istraživanja očekuje se početkom rujna ove godine. Članica ovoga odbora iz Ureda pravobraniteljice za djecu je savjetnica pravobraniteljice Ivona Salaj.