Izbornik

Vlada RH donijela novi Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

Vlada RH donijela novi Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

Na sjednici održanoj 15. travnja 2024. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je novi Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima, čime se prestaje primjenjivati prethodno važeći Protokol iz 2004. godine.

Imajući u vidu pojavu novih oblika nasilja među djecom i mladima, kao i na potrebu da se, osim područja intervencija, u Protokol uključi područje preventivnih aktivnosti te odrede jasne uloge i odgovornosti u pružanju koordiniranih, sveobuhvatnih i integriranih usluga resornih tijela i nevladinih udruga, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne koordiniralo je izradu novog Protokola. Protokol se odnosi na slučajeve nasilja među djecom i mladima do 21. godine, a definira način postupanja i suradnje nadležnih tijela i organizacija civilnog društva u provedbi aktivnosti radi prevencije i sprječavanja nasilja, zaštite žrtava i poduzimanja adekvatnih mjera obiteljsko-pravne ili kaznenopravne zaštite protiv počinitelja.

Ključne promjene odnose se na proširenje postojeće definicije nasilja i na područje internetskog nasilja, senzibilizaciju javnosti na problem nasilja među djecom i mladima, prijavljivanje sumnje na nasilje, provođenje preventivnih programa u odgojno-obrazovnim ustanovama, zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi, rano prepoznavanje rizika i međusobnu razmjenu informacija radi sveobuhvatne zaštite djeteta, integrirani pristup u zaštiti od nasilja među djecom, propisivanje obveze postupanja za zdravstveni sustav i propisivanje uloga nevladinih udruga i drugih organizacija registriranih za rad s djecom.

Protokol ujedno sadržava preporuke o načinu izvještavanja medija u slučajevima nasilja među djecom kako bi se spriječila dvostruka viktimizacija, zaštitili interesi djece, a istovremeno senzibilizirala javnost.

Cjelokupni tekst Protokola dostupan je na ovoj poveznici: https://dijete.hr/hr/dokumenti/domaci-propisi/protokoli-postupanja-u-zastiti-djece/.