Izbornik

Webinar: Teorija i praksa uključivanja djece iz ranjivih skupina u procese donošenja odluka

Webinar: Teorija i praksa uključivanja djece iz ranjivih skupina u procese donošenja odluka

U sklopu projekta Europske komisije i Vijeća Europe “CP4EUROPE – Jačanje nacionalnih okvira za sudjelovanje djece u Europi” (CP4EUROPE – Strengthening National Child Participation Frameworks and Action in Europe), Vijeće Europe organiziralo je 9. prosinca 2021. godine webinar “Teorije i prakse uključivanja djece iz ranjivih skupina u procese donošenja odluka“ (The theory and practice of involving vulnerable children in decision making). Projekt CP4EUROPE provodi se od 1. travnja 2021. do 31. ožujka 2023. godine u pet zemalja: Češkoj, Islandu, Portugalu, Sloveniji i Finskoj, te na europskoj razini.

Izlagači na webinaru bili su stručnjaci iz projekta CP4EUROPE s bogatim teorijskim i praktičnim iskustvom u području sudjelovanja djece. Webinar je bio podijeljen u tri dijela. U prvom dijelu sudionici su upoznati s konceptom dječjeg sudjelovanja, glavnim izazovima i potrebom stvaranja sigurnog okruženja za sudjelovanje djece iz ranjivih skupina. U drugom dijelu webinar se fokusirao na specifičnosti informiranja, komuniciranja i savjetovanja djece iz ranjivih skupina (npr. djece s teškoćama u razvoju, djece pripadnika nacionalnih manjina, djece žrtve nasilja i sl.). Završni dio webinara odnosio se na preporuke za omogućavanje smislenog sudjelovanja djece. Naglašeno je kako je pri sudjelovanju djece iz ranjivih skupina u procesima donošenja odluka koje ih se tiču potrebno voditi računa o različitim kontekstima povezanima s “ranjivosti” djece te, s time u skladu, stvoriti sigurno i podržavajuće okruženje za njihovo uključivanje. Budući da su djeca iz ranjivih skupina vrlo heterogena skupina, a heterogenost je vidljiva i unutar samih skupina djece koja pripadaju istim ranjivim skupinama, u procesu sudjelovanja djece potrebno je voditi računa o njihovim potrebama, potrebnim prilagodbama i kontekstu iz kojega dolaze. Posebno je naglašena potreba zaštite i osnaživanja djece u procesima dječjeg sudjelovanja, a kao najvažniji preduvjet identificirani su educirani i specijalizirani stručnjaci koji imaju posebna znanja i iskustvo u radu s djecom iz ranjivih skupina.

Na webinaru je sudjelovalo oko stotinu sudionika iz partnerskih organizacija CP4EUROPE projekta, predstavnika donositelja odluka, predstavnika nacionalnih tijela i institucija koje rade s djecom, predstavnika akademske zajednice te organizacija civilnoga društva čiji je rad usmjeren na ostvarivanje prava i potrebe djece.

Iz Ureda pravobraniteljice za djecu skup su pratile zamjenica pravobraniteljice Maja Gabelica Šupljika, te savjetnice Davorka Osmak Franjić, Danijela Žagar i Ivona Makvić Salaj.